Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

Дата: 18.11.2021 20:37
Кількість переглядів: 1730

ПРОЄКТ

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік

 

На виконання Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 30.03.2016 р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», рішення Ржищівської міської ради VІІ скликання № 2141-74-07 від 26 липня 2019 року «Про затвердження Стратегії розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року» та керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ржищівська міська рада Київської області ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням Програми соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік покласти на першого заступника міського голови Терещенка Ю.Г. та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, підприємництва та захисту прав споживачів Ржищівської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ НА 2022 РІК

 1. Вступ

 

Програма соціально-економічного розвитку Ржищівської міської  територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Ржищівської міської ради Київської області на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі  громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів територіальної громади та для забезпечення збалансованого розвитку громади, зміцнення його економічного потенціалу та підвищення рівня конкуретоспоможності, ефективного впровадження започаткованих на державному рівні реформ.

Основною метою Програми є підвищення якості життя населення на основі надання підтримки впровадження інновацій у пріоритетних сферах діяльності, які забезпечать поліпшення якості і доступності освітніх та медичних послуг, належний рівень безпеки і захисту громадян, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади, модернізацію соціальної, дорожньо-транспортної інфраструктури.

Програма визначає пріоритетні напрями, основні цілі, завдання та заходи розвитку громади і передбачає координацію спільних дій органів місцевого самоврядування та громади задля втілення єдиної політики розвитку громади. Методологічною основою її розроблення є: Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

При розробці Програми враховані завдання визначені Стратегією розвитку Київської області на 2021-2027 року (затверджена рішенням Київської обласної ради ради від 19 грудня 2019 року № 789-32-VII), Стратегією розвитку Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2030 року (затверджена  рішенням Ржищівської міської ради від 26 липня 2019 року № 2141-74-07), наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75

Ключові положення Програми базуються на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку громади за попередній період, визначенні проблемних питань, що стримують розвиток відповідної галузі (сфери діяльності) і потребують вирішення у 2022 році, очікуваних результатах роботи у 2021 році та прогнозних показниках розвитку громади на 2022 рік.

Було опрацьовано матеріали, надані управліннями, відділами,  іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, з урахуванням пропозицій старост та громадян.  Забезпечення виконання завдань та заходів Програми передбачається здійснювати шляхом мобілізації зусиль та проведення спільної роботи виконавчого комітету Ржищівської міської ради та її структурних підрозділів разом з іншими органами виконавчої влади, співпраці з громадянами, юридичними особами та їх об'єднаннями, що забезпечить ефективне використання всіх наявних ресурсів.

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Фінансування пріоритетних напрямків, у тому числі через місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.

Організацію виконання заходів Програми здійснює виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області, його структурні підрозділи, що розробили відповідні розділи Програми.

Моніторинг реалізації завдань та досягнення показників Програми проводитиметься виконавчим комітетом Ржищівської міської ради щокварталу, шляхом аналізу вжитих заходів, оцінки ефективності результатів роботи у відповідній галузі (сфері діяльності) та подання щоквартальної інформації Київській обласній державній адміністрації.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Ржищівською міською радою Київської області.

 

 1. Аналітична частина

 

2.1.Географічне розташування Ржищівської міської територіальної громади, опис суміжних територій

            Ржищівська міська територіальна громада (далі – Ржищівська міська ТГ) розташована у лісостеповій фізико-географічній зоні південної частини Київської області на правому березі Дніпра. Східну частину території громади омивають води найбільшої річки країни – Дніпра. За річкою знаходяться землі Бориспільського району Київської області. Територія Ржищівської міської ТГ межує безпосередньо  з Кагарлицькою, Миронівською та Українською громадами. Ржищівська міська об’єднана територіальна громада була утворена 23 серпня 2018 року шляхом приєднання  п'ятьох сільських рад Кагарлицького району: Балико-Щучинської, Гребенівської, Півецької, Яблунівської сільських рад та Миронівського району: Піївської сільської ради.

  Після проведення 25 жовтня 2020 року виборів Ржищівська громада розширила свої межі відповідно до Перспективного плану Київської області долучивши шість сільських рад:

 • Кагарлицький район: Великопріцьківська, Кузьминецька, Стайківська, Стрітівська сільські ради
 •  Миронівський  район: Грушівська та  Малобукринська сільські ради.

Адміністративним центром територіальної громади є місто Ржищів, яке розташоване на відстані 85 км від м.Київ.

             На даний час загальна площа  громади становить 44 133,37 га, з них:

 

Назва населеного пункту

Площа (га)

м.Ржищів 

3557,0 га

с.Балико-Щучинка та с.Уляники

5090,9 га

с.Гребені та с.Юшки

4525,80 га

с.Півці, с.Яблунівка та с.Онацьки

4062,90 га

с.Пії та с.Липовий Ріг

3388,17 га

с.Кузьминці та с.Панікарча

2803,0 га

с.Великі-Пріцьки, с.Виселка та с.Дібрівка

2614,30 га

с.Стайки

3847,20 га

с.Стрітівка

2408,40 га

с.Грушів, с.Ходорів, с.Дударі, с.Ведмедівка, с.Малий Букрин, с.Великий Букрин та с.Ромашки

11835,70 га

 

2.2.Структура земель

Ржищівська громада поєднала унікальні природні ландшафти та видатні об’єкти культурної спадщини. Крім того, важливе місце в розвитку Ржищівської міської ТГ посідає аграрний сектор (фермерські господарства та вирощування сільськогосподарських культур).  Ці особливості є головними ресурсами стратегічного розвитку ТГ, як комфортного середовища, що поєднує соціально-економічну та туристичну привабливість. Ландшафт навколо громади відрізняється численними ярами і пагорбами. Населені пункти розміщені в долинах глибоких балок, що зумовлює складну конфігурацію населених пунктів, розподіл їх на окремі масиви та складний рельєф сіл.  Для грунтів громади  характерні чорноземи типові слабогумусовані, лучно-чорноземні,   легкосуглинкові грунти. Головне природне багатство громади — родючі чорноземи, що займають майже 80%  ріллі.

З корисних копалин видобувають глину для виробництва будівельних матеріалів.

Ліси з переважанням сосни, дуба, акації, клена, верби, чагарників. Зустрічаються дрібні тварини: лисиці, зайці, кроти, кабани, олені, а також різні види птиць. В річках водиться сом, щука, судак, окунь, лящ, карась. За своїм структурним складом земель Ржищівська громада сформована, в основному, як аграрний та лісовий регіон. Землі для промислового виробництва не сформовані, приорітетні напрямки видів промисловості не встановлені.

Для сталого та ефективного соціально- економічного розвитку Ржищівської громади необхідно використовувати земельні ресурси як основний та дієвий інструмент. Громада станом на вересень 2021 р. не забезпечена містобудівною та землевпорядною  документацією, за допомогою якої органи місцевого самоврядування можуть слідкувати за рухом земельних ділянок та планувати їх використання за цільовим призначенням, впорядковувати межі населених пунктів, здійснювати операції щодо продажу права оренди земельних ділянок, залучення іноземних інвестицій тощо. В першу чергу це впливає на наповнення  податками місцевого бюджету, на розбудову територій соціально необхідними об’єктами, залучення інвесторів.

Станом на вересень 2021 року майже всі населені пункти Ржищівської громади мають застарілу нормативно-грошову оцінку, яка відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку землі» виготовляється в межах населених пунктів не рідше ніж один раз на 5-7 років. Дані з нормативно-грошової оцінки землі потрібні для визначення земельного податку, що позитивно вплине на наповнюваність місцевого бюджету.

 

Стан забезпечення нормативно-грошовою оцінкою земель Ржищівської громади

за /пор

Населений пункт

Рік виготовлення нормативно-грошової оцінки

Статус

1

м.Ржищів

2012 р.

потребує оновлення у 2022 р.

2

с.Гребені

2011 р.

потребує оновлення у 2022 р.

3

с.Юшки

2011 р.

потребує оновлення у 2022 р.

4

с.Балико-Щучинка

2010 р.

потребує оновлення у 2022 р.

5

с.Уляники

2010 р.

потребує оновлення у 2022 р.

6

с.Півці

2011 р.

потребує оновлення у 2022 р.

7

с.Онацьки

2011 р.

потребує оновлення у 2022 р.

8

с.Яблунівка

2011 р.

потребує оновлення у 2022 р.

9

с. Стайки

2017 р.

потребує оновлення в 2022 р.

10

с.Стрітівка

2010 р.

потребує оновлення у 2022 р.

11

с.Кузьминці

2010 р.

потребує оновлення у 2022 р.

12

с.Панікарча

2010 р.

потребує оновлення у 2022 р.

13

с.Пії

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

14

с.Липовий Ріг

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

15

с. Грушів

2017 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

16

с. Ходорів

2017 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

17

с.Ведмедівка

2017 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

18

с. Дударі

2017 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

19

с.Великі Пріцьки

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

20

с.Дібрівка

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

21

с.Висілка

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

22

с. Малий Букрин

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

23

с.Великий Букрин

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

24

с. Ромашки

2018 р.

Не потребує оновлення в 2022 році

 

На території громади розвинуте промислове та сільське господарство.

Галузь промисловості представлена наступними підприємствами основного кола:

 • ТОВ «Побутові технології»  (9,83 га) – промислове підприємство, яке виробляє побутову техніку  під логотипом «Pyramida»;
 • ТОВ «Діл» (2,20 га) - спеціалізується з випуску продуктів харчування швидкого приготування;
 • ТОВ „Новопак СВ” (1,7149 га) – займається виробництвом одноразової упаковки  зі спіненого полістиролу;
 • ТОВ «Кузьминецька будівельна кераміка» (18,8216 га) - виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.

 

У сфері сільського господарства працюють:

№ з/п

Назва товариства/фермерського господарсво

Юридична або фактична адреса фермерського господарства

Основний вид діяльності

Статус земельних ділнок (власні чи орендовані)

1

ТОВ «Расавка»

м. Ржищів, вул. Юрія Гладченка, 22

вирощування сільськогосподарських культур та надання послуг у сфері сільського господарства

власні та орендовані площі

2

ТОВ «ДЕКО-САД-УКРАЇНА»

м. Ржищів, вул. Оболонська, 43

вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, плодових дерев, відтворення рослин

орендовані площі

3

ТОВ «Компанія Еталон 2007»

с. Яблунівка, вул. Миру, 10-а

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

4

ТОВ «Оксамит-Сервіс»

М. Півці, вул. Шевченка, 40

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

5

ТОВ «Агроюніт»

 

вирощування зернових культурта вирощування тварин (свиней)

власні та орендовані площі

6

ТОВ «Дан Фарм Україна»

с. Халча

с.Кузиминці

вирощування зернових культур

оренда земельних часток (паї) та земельних ділянок соціальної сфери

7

ТОВ "Київ Агротек"

 

вирощування зернових культур

 

8

ПОСП «Дніпро»

с.Стайки

 

вирощування зернових культур

займають  орендовані площі

 

9

ПСП «Укр Агро Клас»

с. Уляники, вул. Джерельна, 2-а

вирощування зернових культур

оренда земельних часток (паї)

10

ПП «САД»

с.Кузьминці

вирощування зернових культур, овочів

займають власні та орендовані площі

11

Фермерське господарство «АЕЛІТА»

м. Ржищів, вул. Ярослава Мудрого, 99

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

12

Фермерське господарство «Злагода»

м. Ржищів, вул. Шевченка, 20-а

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

13

Фермерське господарство «Бутчик»

м.Ржищів

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

14

Селянське фермерське господарство «АСТРА»

м. Ржищів

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

15

Фермерське господарство Аллазаров

Балико-Щучинка, вул. Харківська, 1

вирощування сільськогосподарських культур

власні та орендовані площі

16

Фермерське господарство «Лещенко»

с. Пії, вул. Молодецька, 3

вирощування зернових культур та вирощування тварин

власні та орендовані площі

17

Фермерське господарство «Гонтар»

с. Пії, вул. Молодіжна, 14

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

18

Фермерське господарство «Конус-Ембріон»

с. Пії, вул. Південна, 29

вирощування зернових культур

власні площі

19

Фермерське господарство Коломієць А.О.

с. Пії, вул. Левадна, 15

вирощування зернових культур

орендовані площі

20

Фермерське господарство «Колос»

с. Півці, вул. Чапаєва, 6

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

21

Фермерське господарство "Людмила"

с. Яблунівка, вул.Миру, 13

вирощування зернових культур

орендовані площі

22

Фермерське господарство "Світлана"

с. Півці, вул. Гагаріна, 7

вирощування зернових культур

власні площі

23

Селянське фермерське господарство «Олійник»

с. Пії, вул. Молодецька, 26

вирощування зернових культур та вирощування тварин

власні та орендовані площі

24

Селянське фермерське господарство «Пухтій»

с. Пії, вул. Підгірна, 3

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

25

Селянське фермерське господарство «Автомієнко»

с. Пії, вул. Заводська, 8

вирощування зернових культур

займають власні площі

26

Селянське фермерське господарство «Горда»

с. Пії, вул. 1-го Травня, 13, Кв.1

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

27

Селянське фермерське господарство «Кислицина»

с. Балико-Щучинка, вул. Героїв Дніпра, 63

вирощування зернових культур

власні площі

28

Селянське фермерське господарство «Нестеренко»

с. Уляники, вул. Джерельна, 43

вирощування зернових культур

власні площі

29

ФОП  Ведмеденко А.Г. (Дідиченко І.А.)

с. Пії, вул. Канівська, 16

вирощування зернових культур

орендовані площі

30

ФОП Горбач Ю.В.

с. Пії, вул. Молодіжна, 1А

вирощування зернових культур

орендовані площі

31

ФОП Лемішко А.В.

с. Пії, вул. Молодіжна, 5

вирощування зернових культур

орендовані площі

32

ТОВ ,,Агро –ІБК’’

с.Грушів

вирощування зернових культур

орендовані площі

33

ПП ,,Довіра – В’’

с.Грушів

вирощування зернових культур

орендовані площі

34

ТОВ « Віскар Агро»

с.Великі Пріцьки

вирощування зернових культур

орендовані площі

35

Селянське фермерське господарство  «Вітенко О.Є»

с.Великі Пріцьки

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

36

Селянське фермерське господарство «Володимир»

с.Великі Пріцьки

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

37

Фермерське господарство«Березюк»

с.Великі Пріцьки

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

38

Фермерське господарство Квілінський Б.Г.

с.Кузьминці

вирощування зернових культур

власні та орендовані площі

Також сільським господарством на території громади займаються фізичні особи- підприємці.

 

2.3 Містобудівна діяльність

Зважаючи на кризові економічні явища, містобудівна діяльність зі створення нових об’єктів будівництва протягом 2021 року продовжується. В основному здійснюється садибна забудова власниками земельних ділянок, створюються дрібні об’єкти для здійснення  підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. Завдяки державній підтримці заплановані генеральними планами окремі об’єкти містобудування, у сфері соціального розвитку, активно розбудовуються. Продовжується реконструкція школи в с.Пії, будівнцивто амбулаторії в м.Ржищів та с.Пії. Проводиться щорічний капітальний ремонт  доріг на території громади. За 2021 р. проведено ремонтних робіт на суму 4 996 109 грн. Для розвитку містобудівної діляності та сворення інвестиційної привабливості громади необхідно якісне інформування зацікавлених осіб у намірах розбудови території шляхом оприлюднення містобудівної документації на офіційних сайтах  містобудівного кадастру Київської області та територіальної громади.

З метою дотримання законодавства Ржищівською міською радою  було прийнято рішення (з змінами) № 1723-60-07 від 21.12.2019р. «Про затвердження Програми забезпечення містобудівною документацією Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2019-2021р.р.». Станом на вересень 2021р. фінансування  містобудівної документації, передбаченої цією програмою не проводилось. Відсутність необхідної містобудівної документації та стратегії комплексного розвитку громади створює перешкоди під час видачі дозвільних документів, що  видаються виключно на підставі містобудівної документації.                                                                                   1 вересня 2021 р. вийшла Постанова Кабінету Міністрів України № 926, якою затверджено «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін  та затвердження містобудівної документації», якою ставляться нові вимоги до організації містобудівного процесу на місцевому рівні. З метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території громади (за наявності), розробляється та затверджується комплексний план розвитку громади, який передбачає в першу чергу соціально- економічний розвиток громади та  узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення  і території за їх межами. За цим нормативним документом органи місцевого самоврядування зобов’язані  до 01.01.2025 р. забезепечити розроблення комплексних планів територальних громад з урахуванням існуючої містобудівної документації та Просторового планування території.      

Стан забезпечення генеральними планами населених пунктів Ржищівської  громади

№ з/п

Населений пункт, площа             

Наявність генерального плану населеного пункту

дата затвердження

Площа населеного пункту

1

м.Ржищів

наявний 19.04.2013 р.

35,6 кв.км

2

с.Гребені

наявний 18.03.2008 р.

2,117 кв.км

3

с.Юшки

наявний 18.03.2008 р.

2,656 кв.вм

4

с.Балико-Щучинка

відсутній

3,733 кв.км

5

с.Уляники

відсутній

2,222 кв.км

6

с.Півці

відсутній

3,121 кв.км

7

с.Онацьки

відсутній

0,895 кв.км

8

с.Яблунівка

відсутній

1,657 кв.км

9

с.Пії

відсутній

20,74 кв.км

10

с.Липовий Ріг

відсутній

12,0 кв.км

11

с. Грушів

відсутній

 

12

с. Ходорів

відсутній

19,56 кв.км

13

с.Ведмедівка

відсутній

16,38 кв.км

14

с. Дударі

відсутній

0,50 кв.км

15

с.Великі Пріцьки

наявний 1995 р.

4,262 кв.км

16

с.Дібрівка

відсутній

0,270 кв.км

17

с.Висілка

відсутній

0,561 кв.км

18

с.Малий Букрин

відсутній

16,99 кв.км

19

с.Великий Букрин

відсутній

11,35 кв.км

20

с. Ромашки

відсутній

10,96 кв.км

21

с. Стайки

відсутній

4,866 кв.км

22

с.Стрітівка

відсутній

4,608 кв.км

23

с.Кузьминці

відсутній

2,557 кв.км

24

с.Панікарча

відсутній

3,333 кв.км

 

2.4. Демографічна ситуація

До складу Ржищівської міської  територіальної громади увійшло 24 населених пунктів, у тому числі 1 місто та 23 села.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає – 6,8 км (с.Онацьки), максимальна –37,1 км (с. Великий Букрин).

Демографічна ситуація в Ржищівській міській  територіальній громаді є характерною для більшості населених пунктів області: відбувається скорочення чисельності населення та його природного приросту. Сучасний рівень народжуваності не забезпечує простого відтворення населення, що призводить до скорочення робочої сили та трудового потенціалу, старіння громади.

За статистичними даними станом на 01.01.2021 р. чисельність населення Ржищівської громади разом із селами, що приєднались становить 14 425 осіб. Залишається суттєвим  перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: за оперативними даними за 9 місяців померлих – 294, народжених  дітей -91, зменшення на 203 особи. Погіршення демографічних показників характерне для всіх регіонів України і зумовлено зростанням рівня смертності.

Чисельність населення

 

Фото без опису

 

Чисельність населення в Ржищівській міській  територіальній громаді

 

№ з/п

Назва показника та одиниця вимірювання

Всього

в тому числі:

м.Ржищів

с.Гребені

с.Юшки

с.Б.Щучинка

с.Уляники

с.Півці

с.Онацьки

с.Пії

с.Л.Ріг

с.Яблунівка

с.Малий Букрин

с.Великий Букрин

с.Ромашки

с.Грушів

с.Ведмедівка

с.Дударі

с.Ходорів

с.Стайки

с.Стрітівка

с.Кузьминці

с.Панікарча

с.Великі Пріцьки

с.Виселка

с.Дібрівка

1

Чисельність наявного населення на 01.10.2021, осіб    

14345

7277

470

542

333

1097

226

178

751

1651

497

563

760

2

Чисельність постійного населення на 01.10.2021,  осіб        

14081

7277

470

542

333

990

200

178

751

1651

497

538

654

3

Площа територіальної громади, га    

44133,37

3557

4525,8

595,5

2744,7

3388,2

1318,2

4915

6320,5

3847,2

2408,4

2803,0

2614,3

4

Кількість чоловіків, станом на 01.10.2021 осіб  

6649

3355

223

289

163

519

106

82

323

775

221

267

326

5

Кількість жінок станом на 01.10.2021,  осіб        

7566

3928

247

253

170

578

120

73

428

876

277

296

320

6

Кількість  населення, молодшого від працездатного віку,  осіб  

 

 

82

88

54

17

49

23

348

280

75

97

103

7

Кількість населення працездатного віку,  осіб        

 

 

323

336

206

544

138

82

222

 

208

325

412

8

Кількість населення старшого від працездатного віку,  осіб        

 

 

65

118

73

90

39

73

41

 

 

141

139

9

Кількість народжених за  9 місяців 2021 року, осіб        

91

54

3

3

3

3

3

-

2

10

-

3

7

10

Кількість померлих за 9 місяців 2021 року, осіб        

294

184

8

9

7

10

2

6

14

29

7

9

9

11

Характеристика вікового складу осіб :

 • 0-17
 • 18-19
 • 20-34
 • 35-55
 • 55-60
 • 60 і старші

 

 

 

 

 

 

 

 

79

6

94

199

27

65

 

 

88

8

119

165

44

118

 

 

54

4

33

119

25

98

 

 

170

17

206

338

90

276

 

 

49

6

51

72

9

39

 

 

21

2

31

52

23

46

 

 

193

132

184

242

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

76

4

76

113

60

170

 

 

97

10

101

172

42

141

 

 

99

8

155

202

51

139

12

Кількість студентів вищих начальних закладів м.Ржищів

 

 

 

8

2

 

4

 

 

 

 

 

9

13

Природний приріст (зменшення), осіб        

-203

-130

-5

-5

-4

-7

+1

-6

-12

-19

-7

-6

-2

14

Чисельність зареєстрованих безробітних або непрацюючих, осіб         

331

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

15

Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, %

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Підтримка дітей та сім’ї

На обліку служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Ржищівської міської ради перебуває 46 дітей, які проживають у сім’ях, що  опинилися в складних життєвих обставинах (з них: 45 дітей проживає у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина через вчинення кримінального правопорушення). На первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї перебуває 44 дитини, з них - 14 дітей - сиріт, 30- дітей позбавлених батьківського піклування. З даної категорії дітей влаштовано: в дитячі будинки сімейного типу 4 дітей, в сім’ї опікунів, піклувальників - 33 дитини, в центр реабілітації – 5 дітей, в інтернатному закладі – 1 дитина, на повному державному утриманні – 1 дитина.  Протягом 9 місяців 2021 року  на облік служби у справах дітей та сімї було взято 23 дитини – сироти, дитини позбавленої батьківського піклування та 11 дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися в складних життэвих обставинах. Багатодітних сімей, які проживають на території громади  налічується – 146 родин, в них на вихованні перебуває 486 дітей.

З обліку дітей, які проживають у сім’ях, які опинилися в складаних життєвих обставинах протягом звітного періоду було знято 2 дитини, які  проживають у сім’ях, де батьки неналежно виконують свої батьківські обов’язки, та 1 дитина - сирота, що досягла повноліття.

Проведено 15 засідань комісій з питань захисту прав дитини, розглянуто 40 питань, з них: 1 - про надання додаткової відпустки одинокій матері, 7 – про надання дозволу на вчинення правочинів з житлом, в якому зареєстровані малолітні діти; 2 – про влаштування до Київського обласного центру соціально – психологічної реабілітації дитини,  2 – про надання висновку щодо доцільності відібраня дітей від батьків без позбавлення батьківських прав; 1 – про підтвердження місця проживання, 3 - про надання статусу дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 2 -  про встановлення опіки, піклування, 2 про припинення опіки, 4 про стан виконання батьківських обов’язків та інші.

Децентралізація створила умови для поліпшення якості послуг в громаді, в тому числі - соціальних. У нашій громаді розпочалося  реформування системи надання соціальних послуг. В подальшому планується створити єдиний центр надання соціальних послуг жителям громади. Створення єдиного  Центу надання соціальних послуг дає можливість проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб  та сімей, які належать до вразливих груп населення, надання особам  та сім’ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, з метою мінімізації або подолання таких обставин.  

Завдяки діяльності такого центру можливе вчасне виявлення осіб  та сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах,  ведення обліку таких осіб  та сімей, проведення оцінювання потреб особи  чи сім’ї у соціальних послугах, надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, забезпечення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, забезпечення соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми або насильства, допомога одиноким громадянам або особам з інвалідністю, та надання багатьох інших послуг необхідних жителям громади.

 Для надання соціальних послуг у Центрі утворюються відповідні структурні підрозділи або відділення:

 • відділення соціальної роботи, основними завданнями якого є проведення соціальної роботи  з особами та сім’ями, що належать до вразливих груп населення  або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема: інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб / сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку,  моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань;
 • мобільна бригада соціально-психологічної допомоги (надання особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі,  послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству);
 • відділення натуральної та грошової допомоги (надання грошової та натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах);
 • відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання / перебування).

 

Відповідно до потреб громади у соціальних послугах у Центрі можуть утворюватися:

 • відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування (надання впродовж дня дітям / особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальних послуг денного догляду, соціальної адаптації, соціальної реабілітації та інших соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності); 
 • спеціалізована служба (відділення) підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів, денного перебування, притулку, тощо);
 • інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання соціальних послуг особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У Центрі може бути утворено одне або кілька таких відділень (відділення стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулок тощо).

Діяльність центру надання соціальних послуг дозволить створити умови для всебічного розвитку громадян, їх реінтеграції в активне життя суспільства, набуття навичок самодопомоги, формування принципів здорового способу життя, ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася, створення умов для досягнення високого рівня життя громадян, посилення цільової спрямованості соціальних програм,  адресності. Надання якісних послуг не лише задовольняє фізичні, соціальні та культурні потреби окремої людини, але й сприяє формуванню і збереженню духовних цінностей у суспільстві.

 

2.6.Ринок праці та зайнятість населення

В громаді приділяється увага вирішенню проблем, що виникають на ринку праці. Їх розв’язання передбачає підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості, а також посилення захисту громадян від безробіття, створення нових робочих місць, створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Діяльність Ржищівської міської філії Київського обласного центру зайнятості здійснюється на основі Програми зайнятості населення  та Програми з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Реалізація цих програм здійснюється на засадах зусиль всіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на ринку праці.

    Протягом 9 місяців 2021 року в Ржищівській міській філії Київського обласного центру зайнятості перебувало на обліку 368 осіб, з них отримали статус безробітного 331 особа. Працевлаштовано протягом 9 місяців 2021 року 155 осіб, з них безробітних – 121 особу. Рівень працевлаштування становив 42 %.

Серед кількості осіб, які скористалися послугами служби зайнятості протягом 9 місяців 2021 року 189 жінок, що становить 51% та 112 молодь до 35 років (30,4 %).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття становить 120 календарних дні, що на 23,6% менше ніж у 2020 році. Середня тривалість пошуку роботи становить 100 календарних дні, що на 1% більше ніж у минулому році.

Отримували допомогу по безробіттю 302 особи, середній розмір допомоги по безробіттю становив 3733 грн.

В січні-вересні 2021 році на обліку в центрі зайнятості перебувало 72 особи, що потребують додаткових гарантій соціального захисту, що становить 19,6%, з них 70 осіб, які мали статус безробітного. Працевлаштовано 23 особи, з числа соціально незахищених, з них 23 особи, які мали статус безробітного.

Протягом звітного періоду послугами служби зайнятості скористувалися 118 осіб, з числа мешканців сільської місцевості, з них працевлаштовано 46 осіб.

В січні-вересні 2021 році 74 роботодавця подали до служби зайнятості 255 вакансій, з них укомплектовано 154 вакансій, рівень укомплектування вакансій становить 60,4 %. Середня тривалість укомплектування вакансій складає 20 календарних днів.

Виплати компенсації роботодавцю у розмірі Єдиного соціального внеску протягом січня-вересня 2021 року не було.

В період січень – вересень 2021 року 4 осіб, з числа безробітних громадян, взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Протягом 9 місяців 2021 року направлено на професійне навчання 4 особи, з числа безробітних, які проходили стажування безпосередньо на робочому місці. Підвищили свою конкурентоспроможність протягом звітного періоду 4 особи, які і були працевлаштовані після закінчення профнавчання.

В період січень – вересень 2021 року було надано 840 профорієнтаційних послуг, з них 367 зайнятому населенню.

Протягом звітного періоду були проведені групові та масові заходи під час яких особи, які шукають роботу мали можливість безпосередньо поспілкувались з роботодавцями, це: Презентація роботодавця – 2, Міні-ярмарок вакансій – 4, Вебінар – 1, заходи із залученням представників структурних підрозділів міськвиконкому та соціальних партнерів, такі як: Групова консультація в т.ч. із залученням соціальних партнерів – 1 та заходи для працівників закладів освіти, учнівської і студентської молоді та батьків, такі як: Профорієнтаційний (урок) семінар для учнівської молоді – 15, Презентація навчального закладу – 1, Методичний семінар з питань організації профорієнтаційної роботи – 2. Протягом звітного періоду проведено 48 Інформаційних семінарів для безробітних, із загальних питань зайнятості населення, 48 Майстер-класів «Джерела пошуку вакансій», 6 Інформаційних вебінарів та 14 Робочих зустрічей (відвідування ПОУ).

 Протягом 9 місяців 2021 року, як і впродовж 2020 року, спостерігається зниження економічної активності населення, спричинених пандемією коронавірусу (COVID-19), що негативно впливає на ринок праці. Так, за інформацією, наданою Пенсійним фондом України відповідно до «Методики моніторингу створення нових робочих місць»,          затвердженої наказом Мінсоцполітики України 23.09.2013 № 611, у м. Ржищів за 6 місяців 2021 року було створено 20 робочих місць у сфері торгівлі, надання послуг з харчування, перевезення та таксі; ліквідовано 24 робочих місць, переважно у сфері торгівлі (за аналогічний період 2020 року було створено 67 робочих місць, переважно у сферах торгівлі та надання послуг перукарнями і салонами краси, ліквідовано 26 робочих місць у сфері торгівлі).

            Питання легалізації найманої праці (щодо дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та своєчасної виплати заробітної плати) постійно розглядаються на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 9 місяців 2021 року проведено 8 засідань тимчасової комісії та 5 засідань робочої групи.

            В межах превентивних заходів щодо легалізації зайнятості на Інтернет-порталі громади та мережі Фейсбук розміщується інформація щодо ефективних засобів дотримання трудового законодавства, переваг легальної зайнятості, соціальних ризиків та правових наслідків незадекларованої праці

 

2.7.Стан розвитку інфраструктури ОТГ

 

2.7.1.Транспортна інфраструктура

Ржищівська міська територіальна громада об’єднує 24 населених пункти з розташованими на їх території інфраструктурними об’єктами. Транспорт та транспортні комунікації Ржищівської громади  мають досить вигідне економіко-географічне розташування.

Через Ржищівську громаду проходять наступні автомобільні дороги:

 • дорога національного значення  Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква — Ржищів — Канів — Софіївка, що стала новим національним коридором «Центр — Захід». Цей коридор проходить через 6 областей та поєднує два береги Дніпра;
 • автомобільна дорога регіонального значення  Р-19 Фастів - Митниця - Обухів – Ржищів.
 • автомобільні дороги обласного значення О101206 Ржищів–Пії через Уляники, О101207 Ржищів–Пії через Уляники/- Балико-Щучинка, О101205 /Н-02/-Великі Пріцьки

Сполучення населених пунктів територіальної громади здійснюється регулярними маршрутами приватних перевізників. Перевезення на маршрутах загального користування по місту Ржищів здійснює один перевізник – комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м.Ржищева».

Перевезення пасажирів пільгової категорії населення здійснюється безкоштовно.

 В цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Міська та сільська дорожня мережа складається з твердого та ґрунтового покриття. Дороги з твердим асфальтобетонним покриттям складають 80% загальної протяжності.

Одним з важливих питань є стан дорожнього покриття, як в межах населених пунктів так і поза ними. Мережа доріг потребує ямкового та капітального ремонту, а в  деяких місцях повної заміни дорожнього покриття. Такий стан доріг негативно впливає на соціально-економічний розвиток громади, створює соціальну напругу.

 Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, які в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації. Постійно проводиться робота з обстеження стану автомобільних доріг з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

 Станом на кінець 2021 року на території Ржищівської міської територіальної громади виканоно наступні роботи по ремонту доріг:

 • "Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць: Адмірала Петренка, Ярмаркова, Київський Шлях, Джерельна, 8 березня, Будівельників, Тараса Шевченка, Льва Толстого, Радіаторна, Маяковського, Богдана Хмельницького в місті Ржищів Обухівського району Київської області», обласний бюджет 529 860,94 грн.
 • "Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Лесі Українки в селі Балико-  Щучинка Обухівського району Київської області", обласний бюджет 1 618 743,01 грн.
 • "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Гребені Обухівського району Київської області", обласний бюджет 1 405 053,56грн.
 • "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Василя Путаненка в с. Кузьминці Обухівського району Київської області", обласний бюджет 1 339 229,24 грн.

Завдяки депутату Київської обласної ради Кузьменко Р.О. капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиць Ржищівської громди на   100% профінансовано з обласного бюджету.

Укравтодором був проведений капітальний ремонт  пішохідної зони мосту над р. Леглич по вул. Соборна м.Ржищів, також замінено металеві захисні поручні.

В зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою та включенням Ржищівської громади до Обухівського району Київської області, було змінено по кількох маршрутах мережу міжміського сполучення автобусних маршрутів загального використання, щоб жителі громади мали можливість доїхати до м.Обухів. В найближчій перспективі  планується відкрити районні маршрути  «Букрин – Ржищів- Обухів- Київ», «Ржищів- Кагарлик- Стрітівка- Обухів».

 

2.7.2.Енергетична інфраструктура

Розробляється програма «Енергоефективності та енергозбереження» Ржищівської громади на 2022-2025 роки, метою якої є забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання і втрат у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві громади, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання. Проводиться капітальний ремонт школи  в с. Пії,  яка входить в Ржищівську міську територіальну громаду в рамках програми «Велике будівництво".

Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Соборна, Київський шлях, Адмірала Петренка в місті Ржищів. Проводится поточний ремонт вуличного освітлення громади. На території Ржищівської міської територіальної громади, протягом 2021 року  проведено реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць з заміною старих ламп на енергозберігаючі (70% від загального вуличного освітлення).

Розробляється «Програма  реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 2022-2025 роки на території Ржищівської міської територіальної громади». В результаті її впровадження буде досягнуто рівень освітлення вулиць відповідно до санітарних норм освітлення, зменшаться до мінімального рівня витрати і втрати при надані послуг.

За рахунок місцевого бюджету було замінено більше 300 енергоефективних ламп по Ржищівській міській територіальній громаді.

Проводиться санітарна вирізка аварійних, хворих, вражених омелою, згідно заявок громадян, дерев. Призначено відповідальних за енергоменеджмент в кожній сфері життєдіяльності громади (освіта, медицина, культура і т.п.) Проводиться щоденний аналіз витрат енергоресурсів по кожному об’єкту комунальної власності. На підставі цих даних проводиться аналіз витрат енергоносіїв та розробляються плани щодо оптимізації витрат та модернізації об’єктів.

 

2.7.3.Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство обслуговується КП «Комбінат комунальних підприємств м. Ржищів». Проводиться систематична робота з вивчення тарифів щодо надання житлово-комунальних послуг населенню. Якість послуг, які надаються КП «ККП м.Ржищів» потребує  постійної модернізації, проведення робіт з реконструкції інженерних комунікацій.

За звітний період будівництво нових об’єктів комунального призначення  не проводилось.

З населенням проводиться роз’яснювальна робота щодо своєчасної сплати за електроенергію та газ, про заключення договорів про вивезення твердих побутових відходів, щомісячно проводиться моніторинг рівня оплат та рівня заборгованості.

          На 2022 рік як пропозиції щодо можливої реалізації проєктів до Київської обласної державної адміністрації подані проєкти:

 •  «Технічне переоснащення блоків механічної та біологічної очистки локальних очисних споруд господарсько-побутової каналізації в м. Ржищів Київської області»,
 • «Технічне переоснащення та реконструкція станцій знезалізнення по масивах вул. Соборна, вул. Київський шлях, Шевченка в м.Ржищів Київської області». 

 

2.8. Освіта

В 2021/2022 навчальному році заклади загальної середньої освіти Ржищівської міської ТГ випустили 128 учнів 9-х класів, серед яких 5 випускників отримали свідоцтва з відзнакою  та 40 учнів 11-х класів, серед яких 4 випускників підтвердили золоті медалі і 1 – срібну медаль. Слід зазначити, що всі випускники продовжують здобувати освіту. Проведено набір учнів до 1-х, 10-х класів та забезпечено раціональне комплектування інших класів. Станом на 01 вересня 2021 року до 1-го класу прийнято 138 здобувачів освіти, до 10-го класу - 45.

 

Заклади освіти Ржищівської міської ОТГ

Показники

По селах

По місту

Пії

Стайки

Півці

Балико-Щучинка

Стрітівка

Кузьминці

Великі Пріцьки

Грушів

Яблунівка

Гребені

Панікарча

Ржищів

Заклади загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗСО  І-ІІІ ступеня

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   Кількість дітей

106

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

ЗЗСО  І-ІІ ступеня

 

 

1

1

1

1

 

1

 

 

 

1

   Кількість дітей

 

 

53

48

36

84

 

76

 

 

 

217

НВК «Початкова освіта – ЗДО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Кількість дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Заклади дошкільної освіти

1

1

 

1

 

 

1

1

1

1

1

2

   Кількість дітей

27

45

 

17

 

 

15

32

17

20

16

221

 

Позашкільні  заклади освіти Ржищівської ОТГ

 

№ з/п

Назва закладу дошкільної освіти

Кількість вихованців

1.

Ржищівська дитячо-юнацька спортивна школа

220

2.

Ржищівський будинок дитячо-юнацької творчості

375

 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»

 

№ з/п

Назва закладу

Кількість дітей

1.

Інклюзивно-ресурсний центр

90

 

 

Наповнюваність закладів загальної середньої освіти по громаді  за 2018-2022 роки

 

Роки

 

2018

2019

2020

2021

2022

Кількість учнів

 

703

960

978

1368

1382

 

 

Наповнюваність закладів дошкільної освіти по громаді за 2018-2022 роки

 

Роки

2018

2019

2020

2021

2022

Кількість дітей

276

360

320

420

410

 

За 9 місяців 2021 року вчасно здійснювалася оплата рахунків за енергоносії,  харчування та виплата заробітної плати працівникам, що забезпечило стабільне функціонування всіх закладів освіти.

 З 01 січня по 31 травня 2021 року на харчування  учнів 1-4 класів (співфінансування 50/50%) використано коштів з місцевого бюджету 40,1 тис.грн., батьківська плата 159,6 тис.грн. На харчування вихованців закладів дошкільної освіти (співфінансування 40/60 % ) використано коштів з місцевого бюджету 403,2 тис. грн., батьківська плата – 260,3 тис. грн. Станом на вересень 2021 року організовано безкоштовне харчування за рахунок коштів міського бюджету для пільгових категорій вихованців закладів дошкільної осіти та учнів закладів загальної середньої освіти громади: 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 27 дітей з інвалідністю та тих, які мають особливі освітні потреби; 24 дитини з малозабезпечених сімей; діти учасників АТО – 55; діти які заходяться в складних життєвих обставинах – 17, внутрішньо переміщених осіб – 10 дітей. Батьківська плата за харчування дітей з багатодітних  родин в закладах дошкільної освіти становить 50% та з міського бюджету-50% (53 вихованців).

За 9 місяців 2021 року проведена робота по зміцненню матеріально-технічної бази дошкільних, позашкільних та закладів загальної середньої освіти Ржищівської міської ТГ.

 

з/п

Назва закладу

Заходи

Виділені кошти, грн

1

Заклади освіти громади

На придбання товарів та обладнання 

30 300

2

Заклади загальної середньої освіти

Дидактичний матеріал, меблі та комп’ютерне обладнання для 1-х класів

675 080

3

Заклади освіти громади

Косметичні ремонти, закупівля фарби

196 100

4

Заклади освіти громади

Дезинфікуючі засоби та засоби захисту

132 100

5

Заклади освіти громади

Заходи з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 навчального року

33 900

6

Заклади освіти громади

Проведено в закладах громади: бактеріологічний аналіз води, аналіз на нітрати в овочах, аналіз піску, дослідження змивів на БГКП п.9

20 940

7

Заклади освіти громади

Повірка вагів, гігрометрів та термометрів

17 500

8

Заклади освіти громади

Придбання посуду для харчоблоків

110 000

9

Заклади освіти громади

Придбання твердого палива (вугілля, дров)

584 500

10

Заклади освіти громади

Оплата енергоносіїв (газ, світло, тепло)

1 547 300

11

Заклади освіти громади

Проходження навчання з пожежної безпеки та охорони праці

20 800

12

Заклади освіти громади

Плата послуг (інтернет, охорона)

225 700

13

Заклади освіти громади

Оплата комунальних послуг (вода та водовідведення)

100 300

14

Заклади освіти громади

Перевезення дітей

376 300

15

Заклади освіти громади

Виплата стипендій учням

19 300

16

ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер»

Капітальний ремонт харчоблоку

698 600

17

ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер»

Придбання сітки для спортивного майданчика

36 900

18

ОЗ Стайківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Комп`ютерна техніка для початкової школи

221 640

19

ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія»

Сучасний кабінет технологій

158 100

20

ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія»

Ремонт їдальні

26 550

21

Балико-Щучинська філія та Яблунвський ЗДО «Зайчатко»

Придбання електро-плит

151 100

22

Грушівський НВК

Придбання холодильника та морозильної шафи

35 000

23

Стайківський ЗДО «Струмочок» 

Придбання жарочної шафи

12 000

24

Яблунвський ЗДО «Зайчатко»

Проведено капітальний ремонт водопідведення

18 000

25

Ржищівська ДЮСШ

Закуплено міндобрив для догляду за стадіоном

26 200

26

Відділ освіти

Придбання комп'ютерів для фахівців

30 000

27

Відділ освіти

Придбання пального

120 500

 

Триває капітальний ремонт «Реконструкція будівлі школи та майстерні Піївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ржищівської міської ради Київської області, с.Пії, вул. Підгірна, 22» в рамках Президенської програми «Велике будівництво». Найближчим часом планується закупівля  шкільного автобуса для перевезення здобувачів освіти КОЗ Стайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Стрівської філії. Також відділом освіти в 2022 році буде подано проект «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в комунальному опорному закладі Стайківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» для реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів». Поставка обладнання харчоблоку для Стаківської школи має відбутися о 2021-2022 році.

Вирішено ряд господарчих питань, а саме: проведені тендерні торги через систему державних закупівель «PROZZORO» на молочну продукцію, вугілля, постачання електроенергії, теплоенергії, газу, печива, м’яса тощо.

 

2.9.Охорона здоров’я

Медична допомога  мешканцям Ржищівської міської  територіальної громади надається Комунальним некомерційним підприємством Ржищівський міський «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради (КНП «РМЦПМСД» РМР). В травні місяці 2021 року до складу КНП «РМЦПМСД» РМР,  у зв’язку з реорганізацією Комунального некомерційного підприємства «Ржищівська міська лікарня» Ржищівської міської ради, рішенням сесії Ржищівської міської ради № 275-05-08 від 11.06.2021, додалися стоматологічний кабінет, рентгенологічний кабінет, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар, пункт невідкладної допомоги, кабінет ультразвукової діагностики, хірургічний кабінет, акушерсько-гінекологічний кабінет.

КНП «РМ ЦПМСД» РМР має в своїй структурі відокремленні місця впровадження медичної практики. З них дві амбулаторії та десять ФАП знаходяться на території Ржищівської ОТГ:

1. Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини:  с. Пії;  с. Стайки.

2. Фельдшерсько-акушерські пункти- с.Гребені, с.Півці,  с.Липовий Ріг, с.Яблунівка, с.Стрітівка, с.Балико-Щучинка, с. В.Прицькі, с.Малий Букрин, с.Грушів, с.Панікарча.

Лікарі первинної медичної допомоги уклали декларації з населенням міста та прилеглих сіл станом на 15.11.2021 р. – 12 367 декларацій, що складає 85,1% від загальної кількоті населення Ржищівської МТГ.

Даний заклад утримується за рахунок коштів Національної служби здоров’я України (НСЗУ)  та коштів місцевого бюджету Ржищівської міської територіальної громади.

КНП «РМ ЦПМСД» РМР підписані на наступні пакети послуг з Національною службою здоров’я України (НСЗУ):

 1. «Пакет первинної медичної допомоги».
 2. «Пакет амбулаторної медичної допомоги дорослим та дітям».
 3. «Стоматологічна допомога дорослим та дітям».
 4. Пакет медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Інші медичні послуги, які надаються КНП «РМ ЦПМСД» РМР, а саме пункт невідкладної медичної допомоги, денний стаціонар (дитячий, дорослий), вузькі спеціалісти (хірург, стоматолог, ренгенолог, кардіолог, ультразвукове дослідження), працівники фельшерсько-акушерських пунктів з 1 квітня 2021 року з державного бюджету не утримуються. Для збереження послуг даних відділень, кошти на їх утримання виділяються з місцевого бюджету Ржищівської МТГ.

 

Розрахунки на утримання закладів медицини

 

 

Загальна вартіть на утримання медицини

Державний

Місцевий бюджет

(грн)

Примітки

НСЗУгрн.

Медична субвенція

2018

9 261 511

-

6 659 346

2 602 165

 

2019

13 937 872

2 786 845

7 751 885

3 399 142

 

2020

16 252 213

9 987 462

1 991 561

4 273 190

 

2021

19 153 714

7 530 114

-

11 623 600

 

% - від загальной суми на утримання закладів медицини

 

 

            01.01.2021  по 31.10.2021 року КНП «РМ ЦПМСД» РМР було отримано  від Національної служби здоров’я України  7530114,48  грн., з них  «Пакет первинної медичної допомоги» – 5 392 371,81 грн., «Пакет амбулаторної медичної допомоги дорослим та дітям» та «Стоматологічна допомога дорослим та дітям» – 2 137 742,67 грн., «Пакет медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19. Спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - 107 857,00 грн.  

            За  даний період  отримано фінансування від місцевого бюджету Ржищівської  міської територіальної громади в розмірі 6 188 600,00 грн., яке використано на оплату праці працівників, закупівлю обладнання, а також фінансування видатків на утримання будівель. На капітальні трансферти виділено на обладнання 5 435 000,00 грн.

Загальний бюджет на утримання закладу   за рахунок місцевого бюджету  складає  11 623 600,00 грн. За дані кошти фінансуються:

-   пункт невідкладної медичної  допомоги;

-   денний стаціонар (дитячий та дорослий);

- вузькі спеціалісти, а саме: хірург, стоматолог, гінеколог, рентгнолог, кардіолог, ультразвукове дослідження;

- працівники фельшерсько-акушерських пунктів.

На утримання вузьких спеціалістів за Пакетами повинно було надходити з липня близько 300 000,00 грн. щомісячно  від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), а по факту отримуються кошти в сумі  86 000,00 грн. (стоматологія та амбулаторна допомога). В зв’язку з недостатнім  фінансування з боку  НСЗУ для збереження медичних послуг для жителів громади, Ржищівська міська рада,  співфінансує заробітну плану вузьким спеціалістам.

Щоденно проводиться прийом 15 осіб лікарем стоматологом та іншими вузькими спеціалістами – 84 особи.

Реалізується Програма «Доступні ліки», а також згідно наказу ГУОЗ КОДА «Про забезпечення населення Чорнобильської  катастрофи, лікарськими засобами в разі амбулаторного лікування безоплатно за рецептами лікарів»,  видаються медикаменти даній категорії населення.

Медичними працівниками центру ПМСД проводиться робота з вакцинацією населення проти Ковіду-19, станом на 10.10.2021 року щеплено   1 546 пацієнтів.  На сайті Ржищівської громади та у Фейсбуці постійно надається інформація щодо ситуації в громаді по COVID-19. Проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота щодо вакцинації від корона вірусу.

Готуються документи та облаштовується приміщення для отримання закладом ліцензії на наркотичні засоби.

Продовжуються роботи з будівництва двох амбулаторій в с.Пії та м.Ржищів за рахунок співфінансування обласного та місцевого бюджетів. Станом на 1.10.2021 будівництво  амбулаторія в селі Пії завершено, об’єкт заходиться на стадії передачі на баланс Ржищівської МТГ. Ржищівська амбулаторія – на стадіі завершення робіт.

В Стайківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини була проведена реконструкція на суму 170 000 грн. за рахунок спонсорської допомоги підприємців корпорація «Успіх», КФГ «Круцик», Фонд Руслана Кузьменка та місцевого бюджету, а саме перероблено опалення з газового на електичне,  придбані та встановлені 5 електроконвекторів, завершена робота по облаштуванню внутрішніх туалетів за вимогами ДБН для осіб з інвалідністю. Розширені дверні пройоми для маломобільних груп населення.  Планується  встановлення підйомника після  узгодження документів на суму 37 000 грн. за кошти місцевого бюджету. Роботи виконувалися силами працівників заводу «Радіатор» та КНП «РМ ЦПМСД» РМР.

У вечірній час, вихідні та святкові  дні, надається невідкладна цілодобова  допомога.  При необхідності викликаються консультанти обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Для забезпечення стабільного функціонування закладу первинної медико-санітарної допомоги кадрами, а саме лікарями, створюються стимули для заохочення молодих спеціалістів. Так  у жовтні 2021 року на сесії Ржищівської  міської ради була затверджена Програма «Місцевих стимулів».

Налагоджено співпрацю з спеціалістами Обласного Київського кожвендиспансера, які один раз на квартал оглядають близько ста жителів громади за направленнями від сімейних лікарів.

       Завдяки депутату Київської обласної ради Руслану Кузьменку з обласного бюджету виділено 5 300 000,00 грн. на придбання рентгенапарату, що є необхідною складовою роботи лікаря рентгенолога, так як без даного обладнання робота лікаря неможлива. КНП «Ржищівський міський ЦПМСД» проводить тендерну процедуру з закупівлі сучасного цифрового рентген апарату з функцією флюорографу, відповідно до умов договору термін поставки апарату 31.11.2021 року.

На даний час відновлено роботу рентген кабінету. Прийнято на роботу лікаря спеціаліста, лаборанта. Також відремонтовано рентген апарат, з яким працює лікар-рентгенолог та рентген лаборант. Молодого спеціаліста лікаря-ренгенолога забезпечено житловою площею на період роботи в КНП «Ржищівський міський ЦПМСД». Ремонт житлового приміщення здійснено за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 298 900,00 грн.

На початку літа на роботу було прийнято молодого лікаря хірурга. З жовтня 2021 року прийнятий на роботу лікар-кардіолог.

Найбільшими проблемами медичних закладів  територіальної громади є невідповідність стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я сучасним методам обстеження та діагностики, обмеження обсягів державного фінансування, кадрове забезпечення, що призводить до зниження якості надання медичної допомоги, невідповідність новим вимогам щодо інклюзивності для маломобільних груп населення будівель.

Для потреб населення в громаді  діють шість аптек різних форм власності, які приймають участь у програмі «Доступні ліки».

 

2.10. Культура

У 2021 році відбулось приєднання населених пунктів до Ржищівської  міської ТГ завдяки чому з 1 січня 2021 року до мережі відділу культури та туризму  додались заклади культури. Культурно-освітню роботу в Ржищівській міській територіальній громаді здійснюють:   16 клубних закладів, 4 музеї, 1 публічна бібліотека з 15 філіями, 1 Комунальний заклад «Ржищівська мистецька школа» Ржищівської міської ради. У громаді  понад 30 народних умільців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. При закладах культури діє 34 аматорських формувань - художніх колективів та об’єднань. В них 336 учасників. Без змін залишились: 1 парк Трипільської культури, 1 парк ім. Т.Г.Шевченка, 1 сквер Героїв Небесної Сотні,  42 пам`ятки культурної спадщини.

Обсяг фінансування закладів культури в  2021 році забезпечено на 100% по захищених статтях бюджету. Заборгованості по оплаті комунальних послуг та енергоносіям немає.

Робота закладів культури спрямована на реалізацію державної  політики в галузі  культури, збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально - технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а також участь в організації  заходів, що  проводять інші відділи виконавчого комітету Ржищівської міської ради.

Упродовж 9 місяців 2021 року відбулося  2  онлайн-семінари  та 1 онлайн-тренінг.

Відділом культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради за 9 місяців 2021 року було підготовлено та проведено 27 загально-громадських культурно-мистецьких заходів, у тому числі  урочисті мітинги з покладанням квітів до меморіальних місць на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів Другої світової війни, жертв фашизму, учасників бойових дій  на території інших держав, жертв Чорнобильської катастрофи, жертв голодомору та на могили воїнів-партизанів.

В зв’язку з встановленням карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, деякі заходи відділу культуриі туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області  не проводилися або проводилися по можливості в онлайн – режимі.

Основні масові заходи:

 • З 22 травня по 25 вересня цикл святкових концертів та народні гулляння з нагоди днів сіл за участі аматорів сцени Ржищівської міської ТГ та керівництва громади.
 • 20 червня – організація та святковий цикл заходів на відзначення 870-ї річниці з Дня народження Ржищева та 25-ти річчя з присвоєння статусу міста Ржищеву.
 • 07 липня – урочистий захід з нагоди 100-річчя видатного художника-монументаліста Івана-Валентина Задорожного та відкриття експозиції «Виходь на Світовий рівень» у Ржищівському музеї образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина Задорожного.
 • 16 липня – відбувся XVII Обласний фольклорно-етнографічний фестиваль «РЖИЩІВСЬКИЙ ВІНОК - 2021» за участі художніх колективів Київщини.
 • 24 серпня – Урочистий святковий концерт «Ти у мене одна» на Співочому полі м. Ржищів. з 24 по 27 серпня - цикл заходів  з нагоди Державного Прапора України та 30-річчя Незалежності України у всіх селах  Ржищівської громади.

 

В Ржищівському  міському будинку культури за 9 місяців 2021 року проведено:

 • поточний ремонт власними силами у кімнаті для Ржищівського музею образотворчого мистецтва ім. І.-В. Задорожного на загальну суму -  7 775 грн.; 
 • у кабінетах №12,13,14, 20 – замінено світильники верхнього освітлення;
 • у коридорах першого та другого поверхів, замінено лампочки та відремонтовано    розетки на загальну суму – 8 378 грн.;
 • У Стайківському БК проведено поточний ремонт фасаду на суму 7 468 грн;
 • замінено вхідні двері в Гребенівському музеї ім. Каліновського завдяки спонсорській допомозі.

З метою покращення матеріальної бази в галузі культури, у звітному періоді було придбано:

 • сценічні костюми для Народного ансамблю танцю «Дивосвіт» на загальну суму – 126 600 грн.;
 • синтезатор KORG PA 700 на загальну суму – 33 600 грн.

Народний ансамбль танцю Ржищівського МБК «Дивосвіт» в цьому році захистив (підтвердив) звання «Народний».

Робота бібліотек КЗ «Ржищівська публічна бібліотека» була спрямована на популяризацію найкращих творів українських та зарубіжних письменників, а також на ознайомлення з літературою з питань мовознавства, літературознавства, мистецтва, спорту, екології, з питань гуманізації, духовного становлення та розвитку інтелектуального потенціалу людини, з питань розбудови державності.

У КЗ «Ржищівська публічна бібліотека» та її 15 філіях станом на 01.10.2021 року зареєстровано:

 • 4865 читачів, в т.ч.  2817 читачів у сільських бібліотеках-філіях;
 • 1125 читачів у міській дитячій бібліотеці;
 • 1845 читачів шкільного віку   в т.ч. 720 в сільських бібліотеках – філіях.

Протягом 9 місяців проведено 303 заходи, з них в соцмережі - 189. В масових заходах взяли участь 1136 осіб, в т.ч. 726 – діти. Працівники закладу брали участь у всіх масових заходах, які проводились в громаді. Здійснено 366 публікації на сторінках Фейсбук, їх переглянуло 5411 осіб. Протягом 9 місяців 2021року подаровано закладу читачами та спонсорами 705 книжок, в т.ч. 70 книжок для молодшого шкільного віку отримала міська дитяча бібліотека від пані Сабілли Штрак-Ціммерман за участі команди Екостанції  «Глибокі Балики».

Комунальний заклад «Ржищівська мистецька школа» Ржищівської міської ради об’єднала в своєму освітньому процесі:

 • інструментальні класи: фортепіано, скрипки, бандури, класи народних інструментів (сопілка, домра, ксилофон);
 • естрадний вокал;
 • оркестр народних інструментів;
 • клас теоретичних дисциплін: сольфеджіо, музична література.

В школі навчається 61 учень. З нового навчального року планується  відкриття класу  гри на гітарі. Культурно-просвітницька робота в КЗ «Ржищівська мистецька школа» спрямована на: всебічний розвиток індивідуальності дитини, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів, збереження і зміцнення морального та психологічного здоров’я учнів, недопущення проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі, сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, виховання дитини як громадянина  України.

Задачі на 2022 рік:

 • капітальний ремонт даху Ржищівського міського будинку культури;
 • поточний ремонт частини приміщення Ржищівського міського будинку культури, відведеного для Ржищівського музею образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина Задорожного;
 • приведення у відповідність до вимог чинного законодавства правоустановлюючих документів Ржищівського музею образотворчого мистецтва ім. Івана-Валентина Задорожного.

 

2.11.Туристична сфера

Ржищівська міська ТГ має чудову природну спадщину, і це те, що найбільше приваблює  туристів до нашого краю.

Проводяться екскурсії:

 • до цілющих джерел Ржищівщини;
 • по Дніпру, рибалка, пляжний відпочинок;
 • до Гусинської церкви (Спасо – Приображенського храму на воді);
 • в будівельний технікум  до АРКИ (колонади);
 • до фортеці Іван-гори, до річкового причалу;
 • по історичним пам’яткам: (розкопки трипільської та черняхівської культури в урочищі Ріпниця, залишки Римо – Католицького  Костела Святої Трійці);
 • Парк Трипільської культури;
 • Музейний комплекс «Букринський плацдарм»;
 • Оглядова площадка на схилах Дніпра - «Липовий парк»;

У Ржищівській громаді є:

 • глемпінг, де туристи не тільки відпочивають, харчуються та живуть, а й здійснюють прогулянки на конях;
 • велосипедні маршрути.

Це створює потенціальний імідж Ржищівської громади в цілому.

26 серпня делегація від Ржищівської громади відвідала семінар на тему: «Організація спільних дій щодо розвитку туризму в Обухівському районі», на якому обговорювалися такі питання, як стан туристичної галузі на Обухівщині, кроки до збільшення туристичного потоку, ефективні стратегії та багато інших питань розвитку туризму.

25 вересня Обухівський район відзначав всесвітній День туризму- 2021 в м. Богуслав. Делегація від Ржищівської громади відвідала це свято з насиченою програмою, сповненою вражень, емоцій та нових технологій.

 

2.12.Фізична культура та спорт.

Міська комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки «Ржищівщина спортивна», затверджена рішенням Ржищівської міської ради від 21.12.2018 № 1720-60-07  направлена на виконання вимог Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", з метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо- юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. Відповідальним виконавцем Програми є відділ молоді та спорту Ржищівської міської ради. Виконання завдань, що поставлені даною програмою, ведеться у співпраці з відділами освіти, культури та туризму, службою у справах дітей та сімї Ржищівської міської ради, дитячо-юнацькою спортивною школою, навчальними закладами м.Ржищева, управлінням охорони здоров’я. Із загальної кількості учнівської молоді до 18 років охоплені усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи до 20%, а в дитячо-юнацькій  спортивній шкілі займається  170 осіб до 18 років.

Спортивні досягнення ржищівчан неодноразово змушували нас гордо піднімати голови. Ми щиро радіємо успіхам нашої юної спортсменки — Тетяни ЧОРНОВОЛ, яка на зимовому Чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходив у місті Суми, виборола бронзову нагороду в бігу на 1500 метрів. Тренер-викладач ДЮСШ Ржищівської громади Ніна Навлока посіла 1 місце з бігу на 400 метрів і 2 місце з бігу на 4000 метрів, за що була нагородження медалями та кубком переможця.

Протягом 2021 року в громаді проводилися фізкультурно-оздоровчі та спортивно- масові заходи, це -  шахового-шашковий турнір, Відкритий чемпіонат з футзалу серед ветеранів присвячений учасникам бойових дій, Відкритий Кубок Ржищівської міської територіальної громади 2021 з футболу.

12 червня 2021 рокув м. Бориспіль відбувся обласний спортивний захід «Олімпійський день 2021», в якому взяли участь близько 50 команд-учасників, в тому числі і представники Ржищівської ОТГ в кількості 25 чоловік. Тренер-викладач ДЮСШ Ржищівської громади Ніна Навлока посіла 1 місце з бігу на 400 метрів і 2 місце з бігу на 4000 метрів, за що була нагородження медалями та кубком переможця.

18 червня 2021 року на базі ОЗО "Ржищівський ліцей "Лідер" відбувся футбольний турнір на Кубок міського голови 2021, приурочений святкуванню Дня міста Ржищів.

Головною спортивною подією в громаді відбувся  Благодійний забіг «Марафон Життя», який  проходив 6 червня у Ржищеві. Ініціатором даного заходу став місцевий підприємець, власник кафе «Lighthouse» Брюс Кроу, який виявив бажання підтримати Ржищівський інклюзивно-ресурсний центр, який опікується 96 дітками з особливими освітніми потребами та з інвалідністю. До його ініціативи долучилися і інші благодійні організації, міська влада, підприємці, волонтери та інші благодійники.

Ржищівська громада зустрічала факельну естафету «Всесвітній біг заради гармонії». Дана естафета стартувала 11 вересня 2021року в  День фізичної культури та спорту  та з нагоди відкриття Європейського тижня  спорту. Старт у  Києві і фінішувала дана естафета  у м. Херсоні 18 вересня 2021 року.

Отримала сертифікат  координаторка  соціального проекту «Активні парки-локації здорової України жителька громади Марина Усиченко в рамках програми Президента «Здорова Україна»

На центральному пляжі міста Ржищева в жовтні встановлено спортивний майданчик "Активні парки - локації здорової України" за рахунок місцевого бюджету.

 

2.13.Молодіжна політика.

З метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування .

У 2021 році на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Програми з міського бюджету було виділено 5000 тис. грн. Пріоритетними напрямками роботи відділу молодіжної політики є національно-патріотичне виховання дітей та молоді, популяризація здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримка творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, відпочинку та оздоровленні, сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та здійснення профорієнтаційних заходів, розвиток міжнародного партнерства та співробітництва.

Протягом січня місяця 2021 року,  за ініціативи  та сприяння відділу, активна молодь нашої громади долучилась до написання та подання на програму «Мріємо та діємо» для участі в конкурсі «Молодь ТУТ. Створити простір молодіжних перспектив у своїй громаді» Можливість втілити такі проєкти у життя, залучивши фінансування на їх реалізацію, дає участь у грантових прогамах та конкурсах.У його розробці взяли участь молодіжні активісти за підтримки відділу молоді та спорту виконавчого комітету Ржищівської міської ради.

Також з метою формування суспільної та пізнавальної активності молоді, підвищення загального рівня ерудиції та розвитку логічного, образного мислення, розвиток вміння працювати в команді, протягом 2021 року було проведені молодіжні заходи спрямовані на розвиток творчого потенціалу , залучення молоді до лобіювання молодіжних інтересів та налагодження взаємодії з державними та громадськими структурами та закладамиякі працюють з молоддю. Ржищівчанка Юлія Григоряк, з нагоди 30 річчя Незалежності України, здобула Премію голови Київської обласної державної адміністрації за особливі досягнення молоді у розбудові Київщини. 

 

2.14. Соціальний захист населення

         В умовах реформування системи соціального захисту населення значна увага в 2021 році приділялася посиленню підтримки соціально-вразливих верств населення, зокрема шляхом надання різних видів державних соціальних допомог, компенсацій, субсидій та пільг.

 Управлінням надаються   консультації щодо призначення державних соціальних допомог і субсидій,   допомога сім’ям військовослужбовців з питань оформлення пільг учасникам бойових дій, які брали участь в АТО.  Державним соціальним інспектором проведено 188 обстежень матеріально-побутових умов життя громадян  для призначення допомог та субсидій.

        Ведеться робота по укладанню колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях міста.  

       Станом на 01.09.2021 року нараховано і профінансовано державних соціальних допомог сім’ям з дітьми: у зв’язку з  вагітністю і пологами -35 особам, допомога при усиновленні дитини - 1 особі, допомога при народженні дитини - 350 особам, допомога  на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 21 особам, допомога одиноким  матерям - 25 особам, тимчасова допомога дітям,батьки яких ухиляються від сплати аліментів - 4 особам, державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям -32 особам, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -145 особам, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 65 особам, допомога по догляду за особою з інвалідністю І і ІІ  групи внаслідок      психічного захворювання - 7 особам, тимчасова допомога особам пенсійного віку – 8 особам, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом 1 групи або за особою, яка досягла 80 р. віку -7 особам, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 99 осіб,   допомога муніципальна няня – 2 особам, допомога на догляд 80-р. пенсіонерам - 33 особам, компенсаційні виплати особам, що надають соціальні послуги – 12 особам.

Управлінням соціального захисту здійснюється облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО. В 2021 році зареєстровано  4 внутрішньо переміщені особи. Допомога переміщеним особам на проживання   48 особам – 436884,02 грн.

На обліку в УСЗН  Ржищівської МР знаходиться одна прийомна сім’я та один будинок  сімейного типу, в яких виховується 9 дітей.

Станом на 01.10.2021 року нараховано та виплачено:

 • субсидій і пільг у грошовій готівковій формі 9 238 155,60 грн. 1369 особам.
 • компенсації на бензин, ремонт, запчастини, технічне обслуговування автомобілів за 2021 рік– 26 особам, на суму 12 467,48 грн.
 • одноразової матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам – 14 особам, на суму 12 383,00 грн.
 • відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3 особам, на суму 9 334,00 грн.
 • матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби – 1 особі, на суму 2 270,00 грн.

Забезпечено оплату виготовлення технічних та інших засобів реабілітації окремих категорій населення України –  17 особам (засоби реабілітації – 5 осіб,  протезування молочної залози – 1 особа, ортопедичне взуття – 9 осіб, крісла колісні – 2 особи) на суму 102 333,00 грн.

Відшкодовано вартість самостійно придбаного спеціального засобу спілкування – 1 особі, на суму 3 252,00 грн.

Передано до Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації на розгляд комісії 13 справ на отримання одноразової матеріальної допомоги, відповідно до Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021 – 2022 роки.

Здійснено для дитини з інвалідністю реабілітаційних заходів – 1 особі.

Видано одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 2 шт. Призначено грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 52 особам.

Згідно звіту Реєстр-Н реєстр пільговиків по Ржищівській громаді станом на 01.10.2021 року нараховує 3 307 електронних справ пільговиків.

            Пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги сплачуються у грошовій формі 854 домогосподарствам, у яких проживає 1 527 осіб.

            Згідно «Програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських маршрутах  автомобільним транспортом  загального користування у м. Ржищів на 2021-2023  роки» у 2021 році компенсовано витрати КП ККП м.Ржищів за пільгове перевезення громадян на суму 9 249,24 грнСередньомісячна кількість пільгових перевезень склала 207 осіб.

            Послугою пільгового зв’язку користується 60 домогосподарств громади. Згідно «Міської Програми  з компенсації витрат за надані пільги з послуг зв’язку на 2021 – 2023 роки» компенсовано витрати ПАТ «Укртелеком» на суму 19 043,38 грн.

            Виплачено одноразової допомоги по ПКМУ № 256 від 12.04.17 р. одній особі з інвалідністю, по обласній програмі соціальної підтримки 6 особам з інвалідністю.

            Надано путівки на постійне проживання до інтернатних закладів 3 особам.

Також забезпечується реалізація державної політики у сфері соціального захисту  населення постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За 9 місяців 2021 року відділом у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи УСЗН виплачено:

 • грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 418 особам;
 • компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 238 особам;
 • грошової компенсації замість путівки – 15 особам;
 • додаткових відпусток (14 календарних днів) – 23 особам.

Оздоровлено громадян в санаторно – курортних закладах – 11 осіб .

Отримано та видано посвідчень І категорії - 10 особам. 

Отримали послуги з санаторно-курортного лікування 3 особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання та 2 особи - учасники АТО.

         В громаді працює Ржищівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), головною метою якого є надання послуг одиноким пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим мешканцям міста та сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах  в домашніх умовах та в умовах відділення організації надання адресної  натуральної та грошової допомоги, спрямованих на підтримку їхньої життєдіяльності та соціальної активності.

Територіальний центр налічує 3 відділення:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
 • відділеня надання траспортних послуг. 

   Відділення соціальної допомоги вдома  надає послуги 208 особам, яких обслуговує 18 соціальних робітників.  

В Ржищівській громаді працює 18 соціальних робітників. По м. Ржищів – 5 (середнє навантаження становить 16 осіб), також в кожному старостинському окрузі працюють 13 соціальних робітників. Це в селах: Півці, Яблунівка, Гребені, Балико-Щучинка, Пії, Стрітівка, В.Пріцьки, Кузьминці, Стайки, Грушів та Великий Букрин. Середнє навантаження на одного соціального робітника по селах складає 10 осіб.  

    Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  надає допомогу 218  особам з таких послугперукаря,  прання білизни, купанняз ремонту одягу, медичні послуги. Також працює пункт прокату технічних засобів реабілітації надає в тимчасове користування (палиці, милиці, ходунки,  інвалідні коляски),  банк одягу (забезпечуємо одягом та взуттям), забезпечення засобами гігієни (благодійна допомога). Відділенням проводиться комплекс заходів, спрямованих на розширення культурних контактів та соціальних зв’язків, на розвиток різнобічних інтересів і потреб (концертні програми, вітання з ювілейними датами, святами, благодійні обіди, тощо).

З метою надання адресної допомоги та покращення якості життя підопічних, територіальний центр тісно взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради, соціальними службами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, благодійними організаціями, фізичними особами-підприємцями. Співпрацює з Блогодійним Фондом Руслана Кузьменка та БФ «Олива» (надається благодійна допомога у вигляді одягу та взуття, технічних засобів реабілітації, медичних засобів гігієни). 

           Постійно поліпшується побутове та соціальне  обслуговування  ветеранів  війни, інвалідів, пенсіонерів  за  місцем їх проживання.

 

2.15. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку.

 

2.15.1 Розвиток малого і середнього підприємництва

Розвиток малого і середнього підприємництва один із основних пріоритетів економічного розвитку територіальної громади та є вагомим джерелом наповнення дохідної частини бюджету, створення нових робочих місць. Він значною мірою залежить від державної економічної політики в цілому та комплексних дій органів місцевого самоврядування, спрямованих на створення сприятливих умов для розширення потенціалу розвитку місцевих суб’єктів малого і середнього підприємництва.Саме ці підприємства  найбільше постраждають від карантинних заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Ржищівській міській  територіальній громаді на 2021-2022 роки затверджена рішенням сесії Ржищівської міської ради від 12 березня 2021 року №  293-06-08. У 2021 році реалізація місцевої політики у сфері розвитку підприємництва спрямовувалася на забезпечення інформаційної підтримки діяльності малого і середнього підприємництва.

Для проведення реєстрації суб’єктів підприємництва в Ржищівській міській територіальній громаді впроваджено принцип «Єдиного вікна», запроваджено видачу документів дозвільного характеру через центр надання адміністративних послуг. За 9 місяців  2021 року в рамках дозвільного центру ДДХ не видавалися.

На фінансування малого та середнього підприємництва міста протягом 9 місяців 2021 року кошти не виділялись.

Реалізація регуляторної політики забезпечується шляхом обговорень проектів регуляторних актів після їх оприлюднення в засобах масової інформації (на офіційному веб-сайті Ржищівської громади). Так в І півріччі 2021 року розроблено проект рішення та   аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення  ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів» та затверджений на сесії Ржищівської міської ради Київської області, який був оприлюднений на сайті для одержання зауважень та пропозицій.

В місті Ржищів  на даний час діє фінансово-кредитна інфраструктура  підтримки підприємництва, а саме:

 • Банки: Ощадний Банк України;
 • Кредитні спілки: «Центр фінансових послуг» та «Ощадкаса».

З нагоди відзначення Дня підприємця проведено бізнес-ланч за участю керівництва облдержадміністрації. У ході заходу було нагороджено кращих підприємців області серед яких також ТОВ «НОВОПАК СВ» з м.Ржищів.

З нагоди відзначення Дня міста Ржищева, Подяками міського голови  нагороджено фізичну особу- підприємця  Папенка Р.М. та ТОВ «ТЕХНОБЕТОН», керівник Червонюк Андрій Миколайович.

В структурі місцевої економіки переважає малий і середній бізнес. Так на території громади здійснюють господарську діяльність 410 (сплачують податки) фізичних осіб-підприємців та 296 юридичних осіб. Основні напрями діяльності – торгівля в продовольчих та непродовольчих магазинах. Торгівельні послуги в Ржищівській міській громаді надають  129 закладів торгівлі, ринок в місті Ржищів, який забезпечує населення продуктами харчування, господарчими товарами. Діють 2 автозаправочні станції: м.Ржищів та с.Пії, 6 об’єктів фармацевтичної торгівлі: 4 - в місті Ржищів, 1 – в селі Стайки та 1 - в селі Пії.

Підприємства сфери обслуговування – це різні підприємства за площею, дизайном, спеціалізацією, в яких споживачі можуть отримати основні види побутових послуг, а саме: перукарські послуги; послуги з ремонту взуття; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту одягу; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; ритуальні послуги.

Місто Ржищів та села забезпечені закладами ресторанного господарства (кафе) - 21. При навчальних закладах діють їдальні.У цілому діюча мережа підприємств сфери торгівлі населення міста здатна задовольнити платоспроможний попит населення.

 

2.15.2. Промисловість

У 2021 році Ржищівська громада, як Україна та світ у цілому, продовжила боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), яка змусила  скоригувати пріоритети аби не допустити поширення захворювання та врятувати життя людей. Протягом року проводилась вакцинація населення,  обмежувальні заходи спрямовані на мінімізацію поширення COVID-19, які негативно вплинули на загальноекономічні показники роботи представників малого та середнього бізнесу.

Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій громади всіх сфер діяльності була направлена на виконання завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб мешканців громади.

Найбільші промислові підприємства, що здійснюють діяльність та є платниками на території Ржищівської міської  територіальної громади: ТОВ «Побутові технології», ТОВ «Новопак СВ», ТОВ «Технобетон», ТОВ «Ржищівський завод продтоварів», ТОВ «ДІЛ», ТОВ «Кузьминецька будівельна кераміка».

 • ТОВ «Побутові технології» - здійснює діяльність з виробництва електричних побутових приладів та  випускає продукцію під торговою маркою «ПІРАМІДА» - кухонні витяжки, кухонні поверхні, а також алюмінієві каністри, гумові шланги для поливу тощо.
 • ТОВ «НОВОПАК СВ» займається  виробництвом та реалізацією одноразової тари зі спіненого полістиролурізної кольорової гами для упаковки продуктів харчування.
 • ТОВ «ДІЛ», яке  спеціалізується на випуску продуктів харчування швидкого приготування, спецій та приправ, харчових концентратів, муси , джеми киселі загалом більш як 200 найменувань готової продукції, в склад якої входить більш ніж 300 видів сировини, що завозиться з усіх куточків світу. 
 • ТОВ «Технобетон» - займається виготовленням виробів із бетону для будівництва
 • ТОВ «Ржищівський завод продтоварів» - діяльність по виготовленню печива
 • ТОВ «Кузьминецька будівельна кераміка» - підприємство з виробництва поризованих керамічних блоків

З метою розширення ринків збуту підприємствам надається інформація щодо виставково-ярмаркових заходів, вебінарів, які проводяться за підтримки Київської обласної державної адміністрації, фондів розвитку бізнесу. 

Експортом продукції  в громаді займаються такі  промислові підприємства:

 • ТОВ «НОВОПАК СВ» займається  виробництвом та реалізацією одноразової тари зі спіненого полістиролурізної кольорової гами для упаковки продуктів харчування. В 2021 році експортувало свою продукцію в Польщу.
 • ТОВ «Побутові технології» - здійснює діяльність з виробництва електричних побутових приладів та  випускає продукцію під торговою маркою «ПІРАМІДА». Експортують свою продукцію в Молдову, Арменію, Азейбайджан.
 • ТОВ «ДІЛ», яке  спеціалізується на випуску продуктів харчування швидкого приготування, спецій та приправ, харчових концентратів. В 2021 році експортувало свою продукцію в Молдову.

 

2.15.3. Агропромисловий комплекс

Увага в громаді приділяється розвитку агропромислового сектору. У структурі сільськогосподарської галузі переважає рослинництво, але також в невеликій кількості фермерські господарства, які займаються  тваринництвом.

На території громади тваринництво представлено невеликими фермами по вирощуванню корів, свиней, птиці. В с.Пії ФГ «Лещенко» займається вирощуванням великої рогатої худоби для молока та молочних продуктів, а також розведенням свиней. В с.Гребені, с.Стайки займається тваринництвом ПОСП «Дніпро»  - вирощує: вівці, свині, велику рогату худобу.

Фермерські господарства Ржищівської громади в 2021 році вирощували такі  зернові культури: гречку, сою, соняшник, ріпак, ячмінь, пшеницю, кукурудзу.

 

2.15.3. Надання адміністративних послуг

В центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області (ЦНАП) надається 113  адміністративних послуг, визначені Розпорядженням КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Здебільшого надаються саме такі види послуг:

 • Формування та ведення реєстру територіальної громади (реєстрація/зняття з реєстрації  місця проживання/перебування фізичних осіб).
 • Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців.
 • Прийняття та видача документів під час державної реєстрації громадських формувань центром надання адміністративних послуг як фронт-офісом.
 • Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 • Надання відомостей з Державного земельного кадастру
 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

            Створене віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП в с.Пії, де також надаються близько 30 видів послуг.

Станом на 25.09.2021 року було надано 5315 адміністративні послуги.

Зокрема передбачена можливість на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, що утворили ЦНАП, здійснювати через Центри реєстрацію актів цивільного стану, транспортних засобів, видачі посвідчень водія та паспортних документів,  також перелік доповнено низкою послуг у сфері соціального захисту населення.

Придбання спеціального обладнання та програмних засобів, які використовуються для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів планується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення центрів надання адміністративних послуг необхідним обладнанням. На сьогодні закуплене обладнання для видачі паспортних документів та підписані договора на поставку обладнання для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Триває процес підписання договорів та отримання доступів адміністраторами ЦНАП для здійснення вищезгаданих послуг.

Завдяки участі у програмі ЦНАП Ржищівської міської ради в 2021 році отримав дванадцять комп’ютерів з усіма комплектуючими, сім багатофункціональних принтерів, безперебійники, комутатори, маршрутизатори, столи, тумби, сейфи, стелажі, стільці, дивани для відвідувачів та спеціальні дитячі меблі. Це останній етап співпраці у рамках фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою».

З 01 травня 2021 в ЦНАП надаються послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо). Адміністративні послуги соціального характеру  надаються через ЦНАП з використанням ПК «ІІС «Соціальна громада» шляхом підключення  адміністраторів ЦНАП та адміністратора віддаленого робочого місця (ВРМ). Представник  Пенсійного Фонду з 01 червня 2021 р. веде прийом громадян двічі на тиждень. Надаються консультації спеціалістами Центру зайнятості. Підписані Угоди про співпрацю з вищезгаданими установами. В ЦНАП надаються довідки різного характеру. Також облаштоване місце для самообслуговування громадян з вільним доступом до інтернету.

На сайті Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади та у Фейсбуці є сторінка ЦНАП, яка постійно наповнюється та оновлюється.

 

2.16 Інформаційна політика та електронне врядування

Інформаційна політика та електронне урядування є важливою складовою використання ресурсів публічної влади для вибору ефективних шляхів по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації в соціальних системах. Жителі громади стають більш політично активними та впливають на процеси прийняття рішень, використовуючи інструменти електронної демократії, наприклад такі як «Електронні петиції» тощо.

За звітний період відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» забезпечувалося постійне інформування населення про поточну діяльність та результати роботи Ржищівської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: проєктів та рішень,  розпоряджень міського голови та інших актів.

Систематично і оперативно оновлюється інформація про діяльність структурних підрозділів, висвітлення пріоритетних питань державної політики, Київської обласної державної адміністрації та територіальних органів влади, поширення матеріалів соціальної реклами в рамках інформаційних кампаній через засоби масової інформації, зокрема через офіційний сайт Ржищівської міської ТГ, інформаційну сторінку на платформі Facebook "Ржищівський міськвиконком", щотижневу газету Ржищівської ТГ "Ржищівськй вінок".

На офіційному вебсайті громади функціонує розділ про запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 «Все про COVID-19», в якому забезпечується постійне інформування населення про поточну ситуацію в громаді, інформація про вакцини тощо.

З метою швидкого донесення результатів розгляду рішень міської ради до жителів громади, забезпечується відеотрансляція пленарних засідань Ржищівської міської ради, яка  розміщується на сайті та сторінці у Facebook.

Впродовж звітного періоду надавалась необхідна консультація працівникам виконавчого комітету Ржищівської міської ради щодо роботи на ПК, в тому числі, при необхідності проводилось навчання співробітників установ основам комп'ютерної грамотності з програмами Microsoftoffice, Сisco webex meetings та інші, та з наявним офісним, мультимедійним та комп’ютерним обладнанням.

В звітному періоді проводився моніторинг та обробка електронних петицій на порталі E-Dem (місцеві петиції), які надійшли до міської ради від мешканців громади (протягом 2021 року було зареєстровано 2 електронні петиції).

 

2.17 Забезпечення правопорядку

З метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, скоєння правопорушень та злочинів неповнолітніми Службою у справах дітей та сім’ї спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи було проведено оперативно-профілактичні заходи «Сім’я», «Діти вулиці», «Нічне місто». Всього протягом 9 місяців 2021 року було проведено  13 рейдів, в ході проведення яких 8 батькам вручено попередження про належне виконання батьківських обовязків та 3 дітям про недопущення протиправної поведінки. За 9 місяців 2021 року не зафіксовано випадків продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Ржищівської міської ради обстежено 82  сім’ї з дітьми,  подано 1 позов про відібрання дітей від матері без позбавлення батьківських прав. Служба у справах дітей та сім’ї проводить профілактичні бесіди з дітьми та їх батьками щодо недопущення вчинення правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, надає гуманітарну допомогу для сімей в складних життєвих обставинах.

Службою у справах дітей та сім’ї постійно проводиться профілактична робота щодо попередження вчинення насильства в сім’ях та випадків торгівлі людьми. Потягом 9 місяців 2021 року було виявлено 1 випадок вчинення насильства над 2 дітьми, громадяни щодо надання статусу особи постраждалої від торгівлі людьми не зверталися.

 

2.18. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

З урахуванням внесених змін, бюджет Ржищівської міської  територіальної громади на 2021 рік (надалі – бюджет міської громади), по доходах затверджений у сумі 145 411 527,00 гривень, у тому числі субвенції з державного та місцевого бюджетів у сумі 53 670 227,00 гривень, дотації з державного та місцевого бюджетів у сумі  5 700 900,00 гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 141 731 727,00 гривень, спеціального фонду – 3 679 800,00  гривень.

За 9 місяців 2021 року доходи загального фонду  бюджету міської громади виконані в сумі 99 498 224,72 гривень, що становить 69,8 відсотків до затверджених з урахуванням змін планових показників на рік та 93,7 відсотка до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату, у тому числі доходи загального фонду в частині власних доходів і зборів  виконані в сумі 52 972 970,03 гривень, що становить 64,3 відсотка річних  показників з урахуванням змін та 89,6 відсотка до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату, сума недовиконання за  9 місяців  склала 6 127 029,97 гривень. Надходження спеціального фонду за 9 місяців  склали – 4 136 465,87 гривень або 112,4 відсотка до річного плану з врахуванням внесених змін та 112,8 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату.

Основним  джерелом доходів  бюджету міської громади, як і у попередніх звітних періодах, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становлять 60 відсотків від загальних сум сплачених платниками, що працюють на території міської громади.

У загальному обсязі надходжень, податок на доходи фізичних осіб складає 61,0 відсотки. За 9 місяців 2021 року  до бюджету міської  громади надійшло 32 330 221,01 гривень даного податку, що становить 58,0 відсотки до плану на рік з урахуванням змін та 79,4 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату.

З 01.01.2021 року до Ржищівської міської територіальної громади згідно Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України, щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» від 16 квітня 2020 року №562-ІХ доєдналось ще 6 сільських рад, тому  порівнювати надходження з відповідним періодом минулого року є некоректним. Проводити вище вказаний аналіз розпочнемо з початку  наступного року.

За  9 місяців 2021 р найбільшими платниками ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати  є:  міський  відділ освіти  - 4 669 544,59 гривень., ТОВ Новопак СВ -1 717 119,00 гривень, ПОСП «Дніпро» с.Стайки -2 683 824,77 гривень, ТОВ «Кузьминецька будівельна кераміка» – 1 428 240,86 гривень., ПП «Довіра-В» с.Грушів – 2 228 744,01 грн.

Акцизного податку, надійшло до  бюджету міської громади за 9 місяців 2021 року -  2 075 887,41 гривень, що становить 69,0 відсотки до плану на рік з урахуванням змін та 93,4 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату.

Надходження єдиного податку склали 10230107,85 гривень, що становить 68,7 відсотки до плану на рік з урахуванням змін та 103,0 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату.

Надходження земельного податку та орендної плати до бюджету міської  громади за 9 місяців 2021 року склали 6 238 919,00 гривень, що становить 100,9 відсотки до плану на рік з урахуванням змін та 138,1 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату

Найбільшими платниками земельного податку з юридичних осіб за 9 місяців 2021 року є: ТОВ «Ржищівський завод Продтоварів» - 626 086,75 грн., ТОВ «АЙ ПІ ЕМ» -156 251,29 гривень,  ПРАТ «Київобленерго» - 157 537,77 гривень, ПАТ «Укртелеком» - 84 059,52 гривень, ДП «Ржищівський лісгосп» - 78 798,64 грн.

Найбільшими платниками орендної плати з юридичних осіб за 9 місяців 2021 року є: ПОСП «Дніпро» с.Стайки - 496 872,23 грн., Київська регіон споживспілка – 368 834,05 гривень, ПП «Довіра-В» с.Грушів – 359 702,29 грн., ТОВ «Агро ІБК» с.Грушів – 253 821,73 грн., ТОВ «СП Нібулон» с.Стайки – 228 627,15 грн. 

Надходження рентної плати за використання інших природних ресурсів за 9 місяців 2021 року  склали  197 677,42 гривень.

За 9 місяців 2021 року підприємствами комунальної форми власності  громади   перераховано до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 9 657,25 гривень податку на прибуток, що складає 96,6 відсотки до планових призначень на звітну дату.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло 894 772,75 гривень, що становить 95,1% до плану на рік з урахуванням змін та 128,1% до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату. 

Плати за надання адміністративних послуг  за 9 місяців 2021 року надійшло в сумі 658 287,08 гривень, що становить 114,9 відсотки до плану на рік з урахуванням змін та 177,2 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату. 

Державного мита за 9 місяців 2021 року надійшло 194 544,31 гривень, що становить 87,1 відсотки до плану на рік з врахуванням внесених змін та 129,70 відсотки до планових показників з урахуванням внесених змін на звітну дату.

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів за  9 місяців  2021 року надійшли  в сумі 4 136 465,87 гривень у тому числі:

 • екологічного податку надійшло – 116 376,23 грн.;
 • надходження коштів пайової участі – 8 568,00 грн.;
 • надходження від продажу основного капіталу – 1 200 143,00 грн.;
 • власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 2 407 400,33грн.;
 • цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 376 360,31 грн.

Видатки бюджету міської територіальної громади на 2021 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 150 748 255,89 гривень в тому числі: видатки загального фонду затверджені в сумі – 129 131 007,00 гривень, спеціального – 21 617 248,89 гривень. Виконання видаткової частини бюджету громади за 9 місяців становить 94 702 405,73 гривень, у тому числі видатки загального фонду 85 107 339,00 гривень, що складає 65,9 відсотки річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 9 595 066,73 гривень або 44,4 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, охорони здоров’я та органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2021 року із загального фонду бюджету громади  направлено кошти в сумі 81 455 048,08 гривень.

На фінансування видатків із оплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади із загального фонду направлено 69 398 307,57 гривень, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 142 644,3 гривень, продуктів харчування – 628 218,58 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 935 492,49 гривень.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів освіти виділені кошти в сумі 26 813 945,74 грн.

 

Надходження до бюджету

 

Доходи бюджету

Роки

2018

(тільки Ржищів)

2019

(Ржищівська міська ОТГ)

2020

(Ржищівська міська ОТГ)

9 міс 2021 Ржищівська міська ТГ

Прогноз  на 2022 рік

Ржищівська міська ТГ

ПДФО   

16209,2

28907,1

26491,1

32339,9

50000,0

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

85

223,8

71,6

197,7

372,0

Єдиний податок  

4920,3

8440,9

9706,1

10230,1

14000,0

Плата за землю           

2295,1

4097,7

3856,1

6239,0

6993,0

Податок на прибуток підприємств комунальної власності     

3,2

1,7

33,0

9,7

11,0

Податок на нерухомість 

273,1

526,6

699,4

894,7

1007,0

Акцизний податок            

2173,5

2735,5

3013,5

2075,9

3275,0

Плата за надання адміністративних послуг

375,2

558,3

598,7

658,3

750,0

Державне мито  

246,2

217,2

226,4

194,5

250,0

Інші місцеві податки та збори            

60,7

342,2

270,5

133,2

92,0

Разом

26641,5

46051,0

44966,4

52973,0

76750,0

 

Основними проблемними питаннями  є: високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової забезпеченості як бюджету громади так і жителів громади; невисока частка промислових підприємств у надходженнях до бюджету Ржищівської міської територіальної громади.

 

2.19. Результати SWOT-аналізу.

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Добре розвинуте транспортне сполучення до міста Київ

2.Сприятливі природно-кліматичні умови

3. Наявність водних ресурсів

4. Наявність розширеної соціальної

інфраструктури

5. Наявність професійних кадрів (вчителів, службовців, технічних працівників) та навчальних закладів

6. Наявність ЦНАП та відділених робочих місць в селах, що зменшеншує відстань та покращує якість надання адміністративних послуг для населення;

7. Туристичний потенціал представлений: пам’ятник голодомору, пам’ятник «Небесної сотні», наявність сувенірної продукції, Ржищівський музей образотворчого мистецтва ім.Івана-Валентина Задорожного, розкопки трипільської та черняхівської культури в урочищі Ріпниця; Букринський плацдарм, Трипільський сквер; залишки Римо – Католицького  Костела Святої Трійці; Проводяться екскурсії: до цілющих джерел Ржищівщини; в будівельний технікум до АРКИ (колонади); до Гусинської церкви; до фортеці Іван-гори, до річкового причалу

8. Наявність вільних територій під будівництво нових об’єктів

9.Велика площа сільськогосподарських земель

1. Високий рівень відтоку робочої сили в інші міста в зв’язку з відсутністю робочих місць

2.Низький рівень обладнаних відпочинкових зон

3.Відсутність професійних молодих кадрів у медичній сфері (лікарі), робітничих спеціальностях (слюсар, електрик, токар, бульдозерист)

5. Низький рівень доходів населення.

6. Складний гористий рельєф, зсуви ґрунту берегів річок під впливом води, підтоплення територій

7. Близько 50 відсотків доріг потребують ремонту

8.Значний фізичний знос комунальної інфраструктури громади

9. Полігон ТПВ не відповідає сучасним вимогам, наявність стихійних сміттєзвалищ

10.Незадовільний стан очисних споруд, каналізаційної системи та обладнання через високий фізичний знос

12. Недостатній рівень забезпечення матеріально-технічної бази в медичні сфері

 

Можливості

Загрози

1.Участь у Європейських проектах розвитку та співробітництво, залучення інвестицій

2. Розвиток альтернативної енергетики;

3.Нарощування міжнародної технічної допомоги та доступність зовнішніх фінансових ресурсів;

4.Доступ до ринку інших країн без перешкод

5.Державна підтримка комунальної інфраструктури

6.Зменшення кредитної ставки, стабілізація національної валюти

7.Розвиток сучасних систем передачі інформації

1. Недостатність бюджетного фінансування

2. Недосконалість та нестабільність податкового законодавства

3.Нестабільність політичної ситуації

4.Високі та складні в адмініструванні податки

 

 

 1. Цілі та пріоритети розвитку Ржищівської громади

на 2022 рік

 

Головною ціллю Ржищівської міської  територіальної громади у 2022 році буде досягнення результатів впровадження комплексу завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших питань та посилення контролю за економічними та соціальними процесами розвитку Ржищівської міської територіальної громади. А також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України за особливих обставин, викликаних необхідністю вжиття заходів для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 з найменшими втратами.

Пріоритетами в роботі щодо подальшого соціально-економічного розвитку Ржищівської міської територіальної громади  на 2022 рік визначено:

 • підвищення рівня надання медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою;
 • надання якісних та доступних освітніх послуг;
 • створення умов для розвитку фізичної культури та спорту;
 • розвитку культурного та духовного середовища, збереження та популяризації культурної спадщини;
 • захист та безпека (поліцейський громади, камери відеоспостереження, облаштування пішохідних переходів, реконструкція тротуарів на більш безпечні)
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • підвищення рівня енергоефективності об’єктів житлового-комунального господарства та соціальної сфери;
 • розроблення комплескного плану просторового розвитку Ржищівської територіальної громади та генерального плану її адміністративного центру – м.Ржищів
 • розвиток молодіжної інфраструктури,
 • надання якісних та доступних послуг соціально незахищеним верствам населення;
 • цифровізації публічних послуг, удосконалення системи надання адміністративних послуг;
 • покращення екологічної ситуації в громаді, удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами;
 • створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва;
 • сприяння покращенню інвестиційного клімату;
 • розвитку туристичного потенціалу.

 

Головні цілі та пріоритети на 2022 рік в закладах освіти.

 • залучення батьків  для участі в освітньому процесі  закладів освіти;
 • створення нового освітнього середовища в закладах освіти;
 • діджиталізація в сільських школах;
 • створення необхідних умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями;
 • мотивація до неперервного навчання педагога як ключової фігури оновлення школи, соціально і професійно активної особистості;
 • підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладами освіти;
 • збільшення кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;
 • створення дієвої системи формування «олімпійського резерву»  серед учнів;
 • створення в освітньому просторі передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері містобудування та архітектури:

 • розробка комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади та  генеральних планів населених пунктів, що входять до складу Ржищівської міської  територіальної громади.
 • завершення впорядкування земельних ресурсів шляхом моніторингу земель колективної власності та державної власності (земельні ділянки державної власності які не ввійшли до передавального акту)
 • моніторинг орендних ставок та використання земельних ділянок (цільове/ нецільове)

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері промисловості:

 • популяризація продукції місцевих виробників шляхом сприяння участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, презентаціях;
 • оновлення реєстру підприємств промислового комплексу;
 • проведення анкетування провідних підприємств для визначення та моніторингу проблемних питань діяльності промислового комплексу та пошуку шляхів їх вирішення.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері підприємництва:

 • створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, у тому числі забезпечення підтримки соціального підприємництва.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері агропромислового комплексу:

 • покращення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва шляхом залучення державних фінансових ресурсів, у тому числі для здешевлення кредитів банків, запровадження іпотечних механізмів кредитування сільськогосподарського виробництва;
 • інформаційна підтримка малого та середнього бізнесу на селі;
 • технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва через механізм часткової компенсації сільгосптоваровиробникам вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.

 

Головні цілі на 2022 рік на ринку праці:

 • сприяння розвитку підприємництва шляхом орієнтації безробітних на започаткування підприємницької діяльності, зокрема, мешканців сільської місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва, започаткування агробізнесу тощо;
 • надання індивідуальних та групових консультацій безробітним, виплата допомоги на започаткування власної справи;
 • сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві, забезпечення організації профнавчання зареєстрованих безробітних;
 • вдосконалення професійної орієнтації шляхом підвищення престижу робітничих професій, яких потребує ринок праці, та які не користуються популярністю серед молоді;
 • сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед, молоді, осіб з інвалідністю;
 • надання роботодавцям компенсації на сплату єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця, передусім із числа соціально незахищених категорій громадян.

 

Головні цілі на 2022 рік у соціальній сфері:

 • забезпечення реалізації державної політики у наданні соціальних послуг, поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися  у складних життєвих обставинах та сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування
 • раннє виявлення та надання допомоги сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення права кожної дитини на виховання у сім’ї, запобігання сімейному неблагополуччю, асоціальним проявам у сім’ї, передусім насильству;
 • забезпечення права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на житло;
 • організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, формування здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у дитячому  середовищі.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері культури:

 • сприяння формуванню та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтва, розвиткові сучасних напрямів культурної та мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку культурного продукту;
 • стимулювання розробки сучасних програм і проектів (ініціатив) у сфері культури і мистецтва;
 • підтримка реалізації міжнародних проектів, у тому числі відповідно до ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері культури;
 • сприяння збереженню, актуалізації та популяризації  національної культурної спадщиниУкраїни;
 • підтримка мистецьких дебютів та розвиток молодих митців, інших діячів культури, у тому числі за рахунок надання їм стипендій та індивідуальних грантів.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері спорту:

 • удосконалення існуючої фізкультуро-рекреаційної та спортивної інфраструктури у громаді та  оснащення нових спортивних об’єктів, зокрема спортивних площадок із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, футбольних полів зі штучним покриттям.
 • запровадження в громаді оздоровчої рухової активності, здорового способу життя шляхом збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема у навчальних закладах всіх рівнів, позашкільних закладах.
 • розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, підтримка олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері молодіжної політики

 • Створення умов для формування у молоді громадянської позиції, шляхом підтримки молодіжних ініціатив та проектів заходів, що спрямовані на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема для працевлаштування молоді на основі усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності.

 

Головні цілі на 2022 рік у сфері інформаційної політики та  електронного врядування:

 • Підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;
 • забезпечення відкритості інформації про діяльність Ржищівської міської ради та виконавчого комітету;
 • створення якісних сервісів з надання інформаційних послуг;
 • формування сприятливого інформаційного середовища на території Ржищівської міської територіальної громади;
 • забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на вільний доступ до інформації, активне залучення друкованих та електронних ЗМІ, Інтернет - ресурсів до інформування населення щодо пріоритетних питань інформаційної політики

 

 1. Основні завдання та механізми реалізації Програми

 

Основні завдання та заходи на 2022 рік

У фінансовій сфері:

 • зростання доходів від плати за землю за рахунок проведення інвентаризації земель, створення бази даних, виявлення боржників, переукладення договорів оренди;
 • виконання плану по надходженнях до бюджету територіальної громади;
 • недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків у бюджетній сфері;
 • інвентаризація програм, затверджених Ржищівською міською радою, та визначення їх пріоритетності щодо фінансування;
 • здійснення контролю та обмін інформацією з фіскальною службою щодо неплатників податків та погашенням заборгованості зі сплати місцевих податків та зборів

 

У соціальній сфері:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і  здійснення заходів у цій сфері;
 • призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 • забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;
 • здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

 

Підтримка сімей:

 • виявлення сімей з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості, підтримки біологічної сім’ї дитини;
 • розвиток мережі та забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг (зокрема раннього втручання, інклюзивного навчання);
 • здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • забезпечення належного захисту та допомоги постраждалим від домашнього насильства, з урахуванням віку, статі та стану здоров’я;
 • забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
 • проведення інформаційно-просвітницьких та рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на сімейного виховання  та відповідального батьківства;
 • проведення заходів з метою організації змістовного дозвілля дітей, сімей, молоді, зокрема: правової гри брейн-ринг «Підліток та право», святкування Дня захисту дітей, відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей, акції «16 днів проти насильства», святкування новорічних та різдвяних свят, Дня Святого Миколая,  відзначення Дня матері та Дня сім’ї;
 • збільшення переліку соціальних послуг на території сіл для людей похилого віку, пільгових категорій;
 • проведення рекламних кампаній «Чужих дітей не буває» з метою пропагування сімейних форм влаштування;
 • забезпечення роботи з підготовки та створення 1 патронатної сім’ї для виховання дітей які опинилися в складних життєвих обставинах та  1 прийомної сім’ї (4 дітей) для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • організація відпочинку і оздоровлення дітей.

 

Забезпечення правопорядку:

 • втілення на території Ржищівської МТГ проєкти «Поліцейський офіцер громади» (станції в м.Ржищів, в селах Стайки, Пії).
 • створення та розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання насильства в сім’ї (друкована продукція), організувати тренінги і семінари у загальноосвітніх навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильства в сім’ї; проведення щорічних заходів, приурочених акції «16 днів проти насильства»;
 • проведення оперативно-профілактичних заходів (рейдів) «Канікули», «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я».

 

У сфері освіти:

 • капітальний ремонт даху та санація приміщення з добудовою (їдальні, спортивного залу, актового залу, майстерні) в ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія»;
 • капітальний ремонт вузла обліку газу в ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія»;
 • капітальний ремонт теплотраси в ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер»;
 • встановлення паркану в ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер»;
 • капітальний ремонт Піївської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 • капітальний ремонт теплотраси Піївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
 • капітальний ремонт каналізаційні системи ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія»;
 • придбання для ЗЗСО сучасних кабінетів хімії, фізики, математики, біології, географії, лінгвістичних тощо,
 • оснащення харчоблоків сучасними електроприладами (електром’ясорубками, нарізками, міксерами, сковорідками, жарочними шафами  та посудом);
 • капітальний ремонт харчоблоку в Стайківській ЗОШ І-ІІІ ступенів;