Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення юридичного відділу апарату виконавчого комітету Ржищівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ржищівської міської ради

                              24.04.2008р. № 805-32-05

 

ПОЛОЖЕННЯ

юридичного відділу апарату виконавчого комітету Ржищівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Юридичний відділ апарату виконавчого комітету Ржищівської міської ради (далі відділ), є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Ржищівської міської ради (далі – виконавчий комітет) і утворюється міським головою. Він утворився згідно рішення Ржищівської міської ради від 12.01.2008р. № 713-28-05 «Про затвердження структури і штатного розпису апарату виконавчого комітету Ржищівської міської ради, відділів і служб міськвиконкому на 2008 рік».

            1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, регламентом та рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою за поданням керуючого виконавчого комітету.

2. Основні завдання відділу

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, виконавчого комітету, міського голови, визначених чинним законодавством, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови).

3.2. Перевіряє на відповідність чинному законодавству проекти рішень, які виносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови шляхом обов’язкового їх візування начальником юридичного відділу, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщає ( за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів апарату виконавчого комітету, відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради або осіб, що їх заміщують). У разі невідповідності проектів зазначених актів чинному законодавству, відділ надає письмові зауваження з відповідним обґрунтування,

3.3. Готує пропозиції про внесення змін і доповнень та про визначення такими, що втратили чинність, актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, що потребують цього відповідно до законодавства. Готує за дорученням міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету довідкові матеріали щодо чинного законодавства.

3.4. Вносить пропозиції міському голові про зупинення дії рішень виконавчого комітету, що суперечать Конституції України та іншим нормативно - правовим актам України.

3.5 Самостійно або разом з іншими відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради вивчає хід виконання у місті законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської облдержадміністрації, Київської обласної ради інших нормативно-правових  актів, регламенту та рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.6 Бере участь у підготовці проектів господарських та інших договорів, що укладаються міською радою, її виконавчим  комітетом, в тому числі з іноземними партнерами.

3.7. Представляє у встановленому порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в суді, господарському суді та інших органах при розгляді спірних питань та спорів, організовує претензійну і веде позовну роботу.

3.8. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи.

3.9. У встановленому порядку бере участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ, організацій відповідно до компетенції відділу, робить висновки щодо них, у разі необхідності готує проекти відповідей.

3.10. Забезпечує проведення спільно з керівниками відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та рівня правових знань працівників цих органів.

3.11. Надає консультації з правових питань відділам, управлінням та іншим виконавчим органам міської ради, надає правову допомогу міській раді, комісіям та депутатам міської ради.

3.12. Бере участь у роботі консультативних дорадчих та інших органів, служб та комісій, що створюються при виконавчому комітеті міської ради.

3.13. Забезпечує систематизований облік і зберігання опублікованих в офіційних друкованих виданнях текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що знаходяться у відділі, підтримує їх у контрольному стані, у тому числі з використанням відповідних комп’ютерних програм.

3.14. Вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби та до реалізації рекомендацій органів юстиції.

3.15. Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач тощо у апараті виконавчого  комітету.

3.16. Консультує профспілковий комітет апарату виконавчого комітету.

3.17. Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

4. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Вносити на розгляд міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2 Перевіряти стан додержання та застосування законодавства відділами,         управліннями та іншими виконавчими органами міської ради.

4.3 За погодженням з керуючим справами виконавчого комітету залучати спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради для вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

4.4. Одержувати у встановленому порядку від відділів, інших структурних підрозділів апарату виконавчого комітету, відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради дані, документи, матеріали, інформацію, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на відділ завдань.

 

5. Організація роботи відділу

            5.1. Структура, чисельність працівників відділу визначається штатним розписом апарату виконавчого комітету, що затверджується міським головою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання виконавчого комітету, затверджених міською радою.

            5.2. Відділ очолює начальник, у разі його відсутності його обов’язки виконує інший працівник відділу.

             Керуюча справами

              міськвиконкому                                                              В.Г. Терещенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора