Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Ржищівської міської ради

 Проект

Положення

про відділ ведення Державного реєстру виборців

виконкому Ржищівської міської ради

 

 

 1. Відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому Ржищівської міської ради (далі відділ ведення Реєстру )є виконавчий орган Ржищівської міської ради , який утворюється Ржищівською міською радою , їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету Ржищівської міської ради та міському голові.

 

 2. Відділ ведення Реєстру під час своєї діяльності керується :

 • Конституцією України;
 • Законами України;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України ,Центральної виборчої комїсії; голови обласної ради, виконавчого комітету Ржищівської міської ради та міського голови , регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців;
 • положеннями про відділ.

 

 3. Основні завдання відділу ведення реєстру:

 • ведення Реєстру , до якого вносяться відомості про громадян міста Ржищів, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста Ржищів .
 • складення і уточнення списків виборців на виборчих дільницях

 

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань забезпечує :

 • ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку , що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;
 • ведення обліку усіх операцій пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою , що встановлені розпорядником Реєстру;
 • взаємодію з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України , захист Реєстру у процесі його створення та ведення;
 • установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці , до яких належить виборець;
 • надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані , внесені до Реєстру ;
 • надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
 • проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
 •  здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;
 •  забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
 • надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 • розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";
 •  проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
 •  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

5. Відділ ведення Реєстру має право:

 • одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

 

6. Відділу ведення Реєстру заборонено

 • збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців".

 

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє :

 • у процесі виконання покладених на нього завдань із територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

8. Відділ ведення Реєстру очолює:

 • керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну.
 • Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою .

 

9. Керівник відділу ведення Реєстру:

 • забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;
 • здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • розподіляє обов'язки між працівниками відділу;
 • видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців" , організовує і контролює їх виконання;
 • забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;
 • підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців" , що скріплюються печаткою міської ради.
 • вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";
 • виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

 

 10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням керівника відділу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора