A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ржищівська міська об'єднана територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Положення про відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ржищівської міської ради

Київської області

03 жовтня 2019 № 2176-76-07

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму

виконавчого комітету Ржищівської міської ради

Київської області

 

І. Загальні положення

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, скорочена назва ВКТ (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ржищівської міської  ради Київської області, утворюється Ржищівською міською радою і в межах території ради забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

Юридична адреса Відділу: 09230 Україна, Київська область, місто Ржищів, вул. Соборна, будинок 22, телефон: 0457321441.

Відділ є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та назвою Відділу, штамп, бланки з офіційною назвою відповідно до нормативних документів.

У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Ржищівської міської ради, міському голові, у напрямку культури – управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, у напрямку молодіжної політики – управлінню молодіжної політики на національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, Міністерству культури України, Міністерству молоді та спорту України іншим структурним підрозділам Київської обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, у напрямку культури – наказами управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, у напрямку молодіжної політики – наказами управління молодіжної політики на національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Відділ в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної, музейної та клубної справи, охорони культурної спадщини, державної мовної та молодіжної політики, кінематографії, туризму.

Відділу підпорядковуються комунальні заклади Ржищівської  міської ради Київської області: «Ржищівський міський будинок культури»,  комунальний заклад «Ржищівська публічна бібліотека» Ржищівської міської ради, «Ржищівська дитяча музична школа», «Ржищівський музей образотворчого мистецтва ім. Івана –Валентина Задорожного», «Гребенівський  історико краєзнавчий музей ім. В.І. Каліновського», «Гребенівський сільський Будинок культури», «Юшківський сільський клуб», «Балико – Щучинський сільський клуб», «Уляницький сільський клуб», «Півецький сільський клуб», «Яблунівський сільський клуб», «Піївський сільський будинок культури», «Сільський клуб села Липовий Ріг», «Централізована бухгалтерія Відділу

Повна назва: Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області.

 

 

ІІ. Основні завдання Відділу

Основні завдання у галузі культури та охорони культурної спадщини:

1.Організація та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інші заходів з питань, що належать до компетенції Управління.

2. Забезпечення:

 • реалізації державної політики в галузі культури на території міста Ржищів та сіл, що приєдналися до міста обласного значення Ржищів;
 • вільного розвитку культурно-мистецьких процесівфункціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини;
 • в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;

3. Сприяння відродження та розвитку української культури, культур інших народів, діяльності громадських об’єднань, що діють відповідно до чинного законодавства України; збереженню культурної спадщини.

4. Створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної початкової мистецької освіти.

5. Формування та подання у встановленому порядку управлінню культури, національностей та релігій КОДА пропозицій щодо:

 • формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, внесення змін та доповнень до законодавчих актів;
 • надання творчим колективам статусу народного або зразкового;
 • відзначення працівників закладів культури відділу культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочень;
 • занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

6. Подання інформації у встановленому порядку управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації про:

 • музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
 • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

7. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.

 

Основні завдання в галузі молодіжної політики:

1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту молоді, сприяння соціального становлення та розвитку молоді.

3. Організація і проведення заходів з формування громадянської позиції, національно-патріотичного виховання, підтримки органів шкільного та студентського самоврядування, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, розвитку неформальної освіти, забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.

4. Оформлення та подача клопотань про нагородження молоді державними нагородами та преміями, преміями голови Київської обласної державної адміністрації та іншими відзнаками.

5. Сприяння у роботі дорадчих органів при міському голові з питань молодіжної політики.

6. Сприяння молодіжним організаціям у проведенні різних заходів  та роботи стосовно молоді.

7.Сприяння підтримки ініціатив молоді та її інноваційному потенціалу.

8.Створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення.

9.Забезпечення проведення заходів щодо: популяризації та утвердження здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді; формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань  з безпеки життєдіяльності.

10. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності.

11. Здійснення заходів щодо обміну молоддю відповідно до міжнародних угод з іншими країнами.

12. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у сфері молодіжної політики.

13. Залучення до розв’язання актуальних проблем молодіжного руху, громадські організації та молодіжний актив міста.

 

Основні завдання в галузі туризму:

1. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їздного туризму. Впровадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі міста.

2. Сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності.

3. Надання в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності.

4. Створення інформаційної мережі у сфері туризму в місті Ржищів та селах, приєднаних до міста обласного значення Ржищів.

5. Участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на території міста.

6. Забезпечення збирання та обробку статистичних даних щодо галузі на території міста.

7. Здійснення заходів щодо створення позитивного іміджу громади.

 

ІІІ. Основні функції Відділу

Відповідно до покладених на нього завдань, відділ культури і туризму забезпечує:

У галузі культури

1. Здійснення керівництва закладами культури відділу культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області.

2.Здійснення аналізу потреб у закладах культури усіх типів, удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста та сіл, що приєдналися до міста обласного значення Ржищів.

3. Підготовку аналітичного матеріалу та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції Відділу.

4. Внесення пропозицій щодо формування проекту міського бюджету. 

5. Розробка проектів планів та програм розвитку культури, туризму, розрахунки та обґрунтування проектів бюджетних асигнувань, організація фінансування через централізовану бухгалтерію підпорядкованих відділу культури і туризму закладів, культурно-мистецьких програм та інших заходів.

6. Здійснення заходів щодо покращення матеріально-технічної бази закладів та установ, підпорядкованих Відділу.

7. Виконання заходів щодо належного утримання будівель, що знаходяться у підпорядкуванні Відділу.

8. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у закладах та установах, підпорядкованих Відділу.

9. Забезпечення доступу до публічної інформації, володільцем якої є Відділ, відповідно до чинного законодавства України.

10.У межах своїх повноважень забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

11.У межах своїх повноважень забезпечення захисту персональних даних, володільцем, яких є Відділ.

12.Участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, інших програм.

13.Формування і затвердження календарного плану проведення заходів із реалізації державної політики у галузі культури і туризму.

14.Здійснення заходів щодо захисту прав творчих працівників, соціальному захисту працівників закладів та установ, підпорядкованих Відділу.

15.Участь у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, туризму та молодіжної політики.

16.Здійснення і розширення міжнародного співробітництва.

17.Організацію та сприяння у проведенні загальноміських заходів, міжнародних, всеукраїнських, обласних, професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок, тощо.

18.Координацію дій організацій та окремих активних громадян, що проводять на території міста та сіл, що приєдналися до міста обласного значення Ржищів масові культурно-мистецькі, молодіжні та туристичні заходи.

19.Пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною.

20.Опрацювання запитів і звернень депутатів різних рівнів та громадян.

21.Здійснення повноважень делегованих Ржищівською міською радою.

22.Проведення атестації працівників закладів та установ, підпорядкованих Відділу та забезпечення проведення заходів з підвищення їх кваліфікації.

23.Створеня умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури і туризму,  організація її діяльності та матеріально-технічного забезпечення.

24. Здіснення оперативного управління діяльністю закладів культури відділу культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради:  «Ржищівський міський будинок культури», комунальний заклад «Ржищівська публічна бібліотека» Ржищівської міської ради, «Ржищівська дитяча музична школа», «Ржищівський музей образотворчого мистецтва ім. Івана –Валентина Задорожного», «Гребенівський  історико краєзнавчий музей ім. В.І. Каліновського», «Гребенівський сільський Будинок культури», «Юшківський сільський клуб», «Балико – Щучинський сільський клуб», «Уляницький сільський клуб», «Півецький сільський клуб», «Яблунівський сільський клуб»,  «Піївський сільський будинок культури», «Сільський клуб села Липовий Ріг», «Централізована бухгалтерія Відділу».

 

У галузі туризму

1.Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у галузі туризму, забезпечення її реалізації.

2.Розробка спільно з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участі громадських організацій програм з питань туризму, забезпечення та здійснення контролю за їх виконанням;

3.Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму на території міста та сіл приєднаних до міста обласного значення Ржищів.

4.Організація в межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги, з питань туризму суб»єктам підприємницької діяльності.

5.Організація та координація роботи зацікавлених підприємств, установ та фізичних осіб, спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування,, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів.

6.Координація діяльності підприємств туристичної галузі з надання послуг туристам.

 

У галузі охорони культурної спадщини

1.Сприяння захисту об»єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на території міста та сіл, приєднаних до міста обласного значення Ржищів.

2.Сприяння у виготовленні, встановленні та утриманні охоронних дощок, охоронних знаків на пам»ятниках культури міста та сіл.

3.Підготовка пропозицій щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, відповідного використання пам»яток та подання їх на розгляд виконавчого комітету.

4. Популяризація справи охорони культурної спадщини та сприяння у організації науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.

5.Укладання контрактів в якості замовника на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт та інші заходи, щодо охорони культурної спадщини.

6.Погодження висновків, щодо відведення земельних ділянок.

7.Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об»єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам»яток України, внесення змін до нього.

 

У галузі національностей

1. Проведення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду та віросповідання.

2.Сприяння гармонізації міжнародних відносин, збереженню розвитку етнічної самобутності національних меншин.

3. Сприяння гармонізації міжконфесійних відносин.

4.Забезпечення дотримання законодавства  щодо прав національних меншин, свободи світогляду та віросповідання.

5.Координація,відповідно до покладених на Відділ завдань взаємодії місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

6.Створення умов для розвитку культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, які проживають у місті Ржищів та селах, що приєднані до територіальної громади міста обласного значення Ржищів всіх видів мистецтва, художніх промислів та ремесел.

7.Проведення аналізу діяльності в галузі культури корінних народів і національних меншин України, які проживають у місті Ржищів та селах, що приєднані до територіальної громади міста обласного значення Ржищів, здійснення заходів щодо створення умов для відродження і розвитку їх культури .

8.Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних довідок про стан та розвиток міжнаціональних відносин у місті Ржищів та селах, що приєднані до територіальної громади міста обласного значення Ржищів.

 

У галузі релігій

1.Контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

2.Вивчення релігійної ситуації та процесів, що відбуваються в релігійному середовищі, підготовка і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд міському голові, начальнику управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

3.Вивчення в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у місті Ржищів та селах, що приєднані до територіальної громади міста обласного значення Ржищів.

4.Здійснення попереднього розгляду та перевірки додержання норм законодавства  поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, підготовка пропозицій міському голові щодо конституційного забезпечення свободи совісті, демократизації нашого суспільства, дотримання прав і свобод людини, розвитку релігійного середовища.

5.Підготовка аналітично-інформаційних, статистичних матеріалів з питань релігій.

6.Надання консультативної, методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, релігійним організаціям, установам та громадянам з питань, що належать до компетенції Відділу.

7.Вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

 

ІV. Права Відділу

Відділ має право:

1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ржищівської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ржищівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету Ржищівської міської ради у галузі культури і туризму.

4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління у галузі культури і туризму.

6. Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Керівництво та структура Відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України “ Про службу в органах місцевого самоврядування ” та КЗпП України.

2. Начальник Відділу:

 • здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;
 • подає на затвердження Ржищівській міській раді Положення про Відділ;
 • приймає та звільняє з роботи працівників Відділу, директорів закладів, підпорядкованих Відділу та працівників централізованої бухгалтерії Відділу відповідно до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про культуру”, КЗпП України та вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;
 • затверджує посадові обов’язки директорів (керівників) закладів, підпорядкованих відділу та працівників централізованої бухгалтерії Відділу;
 • затверджує та узагальнює плани і звіти роботи закладів, підпорядкованих Відділу;
 • планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Ржищівської міської ради;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
 • звітує перед Ржищівською міською радою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
 • може брати участь у засіданнях, нарадах виконавчого комітету Ржищівської міської ради;
 • представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ржищівської міської ради, Київською обласною державною адміністрацією, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням міського голови;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає за погодженням міського голови  проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників та пропозиції щодо введення нових штатних одиниць;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Відділу;
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу, централізованої бухгалтерії Відділу та працівників закладів, підпорядкованих Відділу;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
 • забезпечує дотримання працівниками Відділу та закладів, підпорядкованих управлінню правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

3. Начальник Відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника Відділу.

4. Начальник Відділу в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства України представляє інтереси міста в галузі культури і туризму у відносинах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами.

5. В межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства України, начальник Відділу відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, договори, видає накази, доручення, довіреності.

6. Структура  та штатний розпис Відділу складаються за рекомендаціями Міністерства культури України та затверджуються  міським головою за поданням начальника Відділу.

7. До структури та відділу культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області, а також фінансово та методично підпорядковуються наступні заклади:

 1. Централізована бухгалтерія.
 2. Ржищівський міський будинок культури.
 3. Комунальний заклад «Ржищівська публічна бібліотека» Ржищівської міської ради.
 4. Гребенівський  історико краєзнавчий музей ім. В.І. Каліновського(с.Гребені, вул.Київська, 22Г);
 5. Ржищівський музей образотворчого мистецтва ім. Івана –Валентина Задорожного,
 6. Гребенівський сільський Будинок культури (с.Гребені, вул.Київська, 22Б);
 7. Юшківський сільський клуб ( с.Юшки вул.Шурухіна,1);
 8. Балико – Щучинський сільський клуб (с.Балико Щучинка, вул.Придніпровська,25);
 9. Уляницький сільський клуб (с.Уляника, вул.Джерельна,35);
 10. Півецький сільський клуб ( с.Півці, вул. Центральна, 16);
 11. Яблунівський сільський клуб (с.Яблунівка, вул.Центральна,16);
 12. Піївський сільський будинок культури (с.Пії, вул. Централь-на, 58-б);
 13.  Сільський клуб села Липовий Ріг (с.Липовий ріг, вул. Набережна, 14);

VI. Відповідальність Відділу

 

1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

 • виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов»язків відповідно до цього положення;
 • відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;
 • виконання рішень Ржищівської міської ради Київської області  та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;
 • своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу;

2. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за порушення трудової та виконавчої дисципліни відповідно до чинного законодавства;

 

УІІ. Заключні положення

1. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штампи, власні бланки.

2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

3. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Відділу визначає начальник Управління в межах кошторисних призначень за погодженням  міського голови.

4. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує міський голова за пропозицією начальника Відділу.

5. Матеріально-технічну базу Відділу становлять матеріальні цінності та кошти, об’єкти нерухомості, облік яких веде централізована бухгалтерія Відділу.

6. Фінансування закладів культури міста Ржищів та сіл, приєднаних до міста обласного значення Ржищів, заходів на розвиток туристичної галузі, проведення культурно-масових, мистецьких та просвітницьких заходів, фестивалів та конкурсів, цільових програм та мистецьких проектів здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства України.

7. Майно Відділу є комунальною власністю територіальнї громади міста Ржищів і належиь Відділу на правах оперативного управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Відділу, його активи та майно повертаються Ржищівській міській раді.

8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Управління може бути ліквідовано або реорганізовано за рішенням Ржищівської міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора