Ржищівська міська територіальна громада
Київська область, Обухівський район

Державна податкова служба інформує

Дата: 16.07.2021 14:57
Кількість переглядів: 480

Платники рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з нормами п.253.1 ст.253 Податкового кодексу України платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:

- зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;

- витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;

- вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;

- зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;

- провадження інших видів господарської діяльності.

Не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:

- за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;

- за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.

ГУ ДПС у Київській області

 

СГ, що надає послуги зі зберігання пального у місцях його виробництва, оптової/роздрібної торгівлі, ліцензію не отримує

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що ст. 1 Закону України № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що:

- місце виробництва пального - це місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування;

- місце оптової торгівлі пальним – це місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

- місце роздрібної торгівлі пальним - це місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

Зберігання пального здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії (ст.15 Закону України №481).

Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

- підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

- підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

- СГ для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Тобто, при наданні послуг зі зберігання пального іншим особам у місцях виробництва пального або місцях оптової чи роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії, СГ не повинен на кожне з таких місць мати ліцензію на право зберігання пального.

ГУ ДПС у Київській області

 

До якого органу ДПС подається заявка-розрахунок про потребу в МАП та звіт про використання МАП виробниками та імпортерами?

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі - покупці марок акцизного податку) подають попередню заявку-розрахунок за їх видами та звіт про використання марок акцизного податку, придбаних у попередньому місяці в електронній формі щомісяця до 08 числа до головних управлінь ДПС у областях (або м. Києва) за місцем своєї реєстрації (в т.ч. якщо місце обліку виробника не співпадає з розташуванням виробництва).

До 18 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупці марок акцизного податку мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв’язку в електронній формі.

ГУ ДПС у Київській області

 

Про оформлення запиту на отримання публічної інформації

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  згідно  ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI (далі - Закон) запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Подаватись запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному вебпорталі ДПС: tax.gov.ua (Головна>Для громадськості>Публічна інформація>Форми подання запиту).

Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання, тощо.

Згідно зі ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту.

ГУ ДПС у Київській області

 

Довідку - розрахунок разом з розрахунковими документами на виплату заробітної плати погоджують податкові органи за основним місцем реєстрації платника

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄВ у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений, або за результатами звірення платника з контролюючим органом за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

Частиною 2 ст. 24 Закону України від 08.07.2010  № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що банки приймають від платників ЄВ, зазначених у п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону № 2464 нараховується ЄВ, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум ЄВ, або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення.

Тобто,  довідку - розрахунок разом з розрахунковими документами на виплату заробітної плати погоджує контролюючий орган за основним місцем реєстрації платника.

Слід зазначити, що до 30.09.2013 процедуру прийняття та оброблення звіту щодо сум нарахованого ЄВ та обліку сплати страхових коштів в картках особових рахунків платників здійснювалась органами Пенсійного фонду України, і довідку - розрахунок разом з розрахунковими документами на виплату заробітної плати погоджували органи ПФУ за основним місцем реєстрації платника.

ГУ ДПС у Київській області

 

Платник ПДВ не має права на бюджетне відшкодування за отриманими послугами від нерезидента, незареєстрованого платником ПДВ

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що бюджетне відшкодування частини від’ємного значення в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України в сумі, яка дорівнювала сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг було передбачено п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до 01 січня 2015 року.

Проте,Законом України від 28.12.2014№71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015, п. 200.4 ст. 200 ПКУ  викладено у новій редакції, яка не передбачає бюджетного відшкодування за таких обставин.

Чинна редакція п.п. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ встановляє, що сума від’ємного значення, розрахована згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.
Таким чином, норма п.п. «б» п. 200.4 ст. 200 ПКУ  не дозволяє платнику податку задекларувати  бюджетне відшкодування сум ПДВ, нарахованих за операціями із отримання послуг від нерезидента, незареєстрованого як платник ПДВ, місце постачання яких розташоване на митній території України, оскільки такі суми не сплачуються ні постачальнику послуг, ні до Державного бюджету України.

ГУ ДПС у Київській області

 

Скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Рішення) набирає чинності в день прийняття відповідного рішення.

При цьому Рішення може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Скарга подається протягом 10 робочих днів з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Скарга платниками ПДВ подається до контролюючого органу вищого рівня в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557.

ГУ ДПС у Київській області

 

Рентна плата за спецводокористування СГ сфери житлово-комунального господарства

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що чинний порядок визначення основних елементів та обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати, встановлений ст. 255 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ) передбачає, що Рентна плата не справляється за обсяги води, що використовуються, визначеними у п. 255.4 ст. 255 ПКУ, споживачами.

Водночас, в умовах дії єдиного тарифу централізованого водопостачання, встановленого згідно з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою НКРЕКП від 10.03.2016 N 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2016 за N 593/28723 (далі - Порядок, Тариф), не передбачено процедури обліку обсягів постачання води за різною собівартістю ("з" або "без" урахування Рентної плати). До затвердження окремих тарифів забезпеченню ефективного податкового адміністрування може сприяти застосування процедури визначення основних елементів та обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати шляхом складання для кожного водного об'єкта трьох додатків 5 до звітної податкової декларації з Рентної плати за:

1.Обсяги води, які за результатами комерційного обліку комунальних послуг з водопостачання надані для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, але належать до споживачів, визначених у пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 ПКУ (далі - Задоволення питних потреб), податкові зобов'язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді постачені для Задоволення питних потреб - рядок 8, оскільки податкове зобов'язання (р. 11) не виникає, то для цілей функціонування алгоритму контролю у р. 10.2 зазначається величина "0" (нуль);

2.Обсяги води, які відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що задекларовані водокористувачами при затвердженні Тарифу та визнані такими, що використовуються первинними водокористувачами на власні технологічні потреби, включаючи втрати та витрати для забезпечення провадження господарської діяльності з вироблення, створення та/або надання житлово-комунальних послуг (далі - Власні технологічні потреби), податкові зобов'язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді використані для Власних технологічних потреб - рядок 8, коефіцієнта 0,3 - рядок 10.2 (відповідно до п. 255.7 ст. 255 ПКУ та Порядку обчислення Тарифу), ставки Рентної плати для відповідного водного об'єкта - рядок 9;

3.Обсяги води, що постачено споживачам, які згідно з Порядком не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та не належать до споживачів, визначених у пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 ПКУ (далі - Потреби вторинних споживачів), податкові зобов'язання з Рентної плати декларуються із зазначенням у додатку 5 до Декларації: обсягів, що у звітному (податковому) періоді постачені для Потреб вторинних споживачів - рядок 8, оскільки податкове зобов'язання (р. 11) обчислюється за

ставкою, визначеною ПКУ, то для цілей функціонування алгоритму контролю у р. 10.2 зазначається величина "1" (один), ставки Рентної плати для відповідного водного об'єкта - рядок 9.

Додатково інформуємо, що на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Податки, збори, платежі/Загальнодержавні податки/Рентна плата/Рентна плата за спеціальне використання води/листи розміщено лист ДФС України від 08.05.2018 № 1388/4/99-99-12-02-03-13, у якому надано методичні рекомендації з декларування податкових зобов'язань з Рентної плати у разі наявності у платника Рентної плати більше ніж одного об'єкту оподаткування Рентною платою.

ГУ ДПС у Київській області

 

За період відпустки платники ЄП першої і другої груп не сплачують єдиний податок

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що згідно  з нормою п.295.5 ст.295 Податкового Кодексу, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Використати своє право на відпустку платники єдиного податку першої і другої груп можуть  шляхом подання заяви  довільної форми до податкового органу за місцем реєстрації. У заяві необхідно зазначити інформацію про період запланованої відпустки або термін втрати працездатності, додавши копію листка непрацездатності.

Заява про період щорічної відпустки подається до початку відпустки, а заява щодо терміну втрати працездатності - відразу після закінчення лікарняного.

Звертаємо увагу, що подати заяву платники можуть в електронному вигляді, не відвідуючи податкові органи. Для цього використовуються можливості  Електронного кабінету,  де у меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету ФОП мають змогу надсилати документи до ДПС у форматі pdf.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua або на офіційному вебпорталі ДПС.

ГУ ДПС у Київській області

 

Податковий розрахунок за II квартал 2021 року подається за старою формою

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Державна податкова служба України повідомила про подання платниками податків до контролюючого органу Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за II квартал 2021 року за старою формою.

Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 року № 278, який зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 року 838/36460 внесені зміни до наказу від 13.01.2015 № 4. Суть змін: Податковий розрахунок доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» для платників податків, які виплачують такий вид доходів. Також встановлено, що податковий розрахунок за оновленою формою перший раз подається за ІІ квартал 2021 року.

Однак, на сьогодні зазначений наказ не набрав чинності.

Відповідно до п. 46.6 стаття 46 ПКУ  платники податків подають до контролюючого органу Податковий розрахунок за II квартал 2021 року за старою формою, затвердженої наказом № 4.  

За новою формою зазначена звітність подається починаючи з III кварталу 2021 року.

ГУ ДПС у Київській області

 

Новий перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для визначення ризиковості операцій у поданих на реєстрацію ПН/РК

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що  наказом ДПС від 05.07.2021 №658 «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67" затверджено новий Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.

Новий Перелік містить 204  назви товарів, це на 31 позицію більше, ніж містила попередня редакція.

Метою внесення змін до Переліку є удосконалення автоматизованого моніторингу перевірки відповідності операцій, відображених у ПН/РК, поданих для реєстрації у ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операцій відповідно до вимог  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», 

Наказ ДПС від 05.07.2021 №658  розміщено на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням : https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/75778.html.

ГУ ДПС у Київській області

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора